Tekstiilkäsitöö

Tekstiilkäsitöö 4. taseme kutseõpe põhihariduse baasil statsionaarse või mittestatsionaarse õppena 2 aastat (120 EKAP).  Vaata õppekava.
Lõpetajal on võimalus taotleda tekstiilkäsitöö selli IV taseme kutsetunnistust.

Tekstiilkäsitöö valmistaja 3. taseme kutseõpe põhihariduse nõudeta statsionaarse või mittestatsionaarse õppena 1 aasta (60 EKAP). Vaata õppekava.
Lõpetajal on võimalus taotleda tekstiilkäsitöö valmistaja III taseme kutsetunnistust.

Tekstiilkäsitöö valmistaja osakutse (õmblemise alal) 3. taseme kutseõpe põhihariduse nõudeta statsionaarse või mittestatsionaarse õppena 1 aasta (30 EKAP). Vaata õppekava.
Lõpetajal on võimalus taotleda tekstiilkäsitöö valmistaja III taseme osakutse tunnistust.

Õppe läbimisel omandatakse teadmised ja praktilised oskused töötamaks oskuskäsitöölisena käsitööettevõttes. Lõpetanu saab kutsehariduse.

Vaata tekstiilitöö pildiblogi.

Võimalused õpingute jätkamiseks
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala.
Tartu Kõrgem Kunstikool tekstiilikunsti eriala.
Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini eriala.