Aiandus (põhihariduse baasil)

Aianduse eriala (põhihariduse baasil) tutvustus.

Õppeaeg 3 aastat

Õppekava sisu

Üldained: eesti keel, kirjandus, võõrkeel, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, ajalugu, inimeseõpetus, kunst, muusika, kehaline kasvatus, ühiskonnaõpetus.

Üld- ja põhiõpingud: töökeskkonnaohutus ja tööseadusandlus, majandus ja ettevõtlus, arvutiõpetus ja asjaajamine, suhtlemine ja klienditeenindus, erialane võõrkeel, aianduse alused (taimekasvatuse alused, taimemorfoloogia, -füsioloogia, -süstemaatika ja -kooslused, puittaimed, rohttaimed, tarbetaimed, teede, istutusalade, murude rajamine ja hooldamine, taimeseade), köögiviljandus, puuviljandus, lillekasvatus, dendroloogia, aiatöömasinate kasutamine ja hooldamine.

Lisaks üld- ja põhiõpingutele on võimalus valida 3 valikõpingu suuna vahel:

1. Alternatiivtootmine: viinamarjakasvatus jahedas kliimas, maitse- ja ravimtaimed, seenekasvatus, roosikasvatus, mesindus, maheviljelus, vitspunutised, puukoolimajandus, aiasaaduste säilitamine.

2. Haljasalade hooldamine: aiakunsti ajaloo ülevaatekursus, Eesti mõisad ja mõisapargid, maaparanduse ja maamõõtmise alused, looduslikud dekoratiivsed rohttaimed, haljasalade hooldusmasinate kasutamine ja hooldamine, haljsalade hooldamine, puude hooldamine ja raietööd.

3. Väikeaia kujundamine: maasikukujunduse alused. kujundusteemad väikeaia kujunduses, joonestamine, mõõdistamise alused, väikeaia kujundamine.

Lisaks valitud suunale saab juurde valida 5 õn ulatuses vabavalikmooduleid: ajatamine, kalmistu ja kalmu kujundus, taimeseade, loodusfotograafia, raamatupidamise alused, taimekaitse (taimekaitsetöötaja tõendi saamiseks), katmikala ehitised ja süsteemid.

Praktikal viibid kooli õppemajandis (õppeaed, kasvuhoone, park ja haljasalad) ja Eesti aiandusettevõtetes. Võimalus on praktiseerida erinevate Euroopa riikide aiandusettevõtetes Leonardo da Vinci projektide raames.

 

NB! Lõpetanu saab kutsekeskhariduse ja võimaluse sooritada kutseeksami aednik I kutsetunnistuse saamiseks.

 

Aianduskool pakub tasulist B-kategooria autojuhiloa koolitust.