Maastikuehitus

Õppekava lühikirjeldused

Maastikuehitus keskhariduse baasil 2,5 a.
Maastikuehitus keskhariduse baasil 2,5 a. sessioonõpe
Maastikuehitus põhihariduse baasil 3,5 a.

Õppeaeg
Põhihariduse baasil (päevaõpe) 3.5 aastat, 
Keskhariduse baasil (päeva- ja sessioonõpe) 2.5 aastat.


Põhiõpingute
käigus saad palju mitmekülgseid teadmisi ja praktilisi oskusi haljasalade rajamiseks ja hooldamiseks.

Meil õpid:

 • ilutaimi;
 • tarbetaimi;
 • teede, platside, tugimüüride, treppide, terrasside, pergolate, piirete ja veesilmade ehitamist;
 • istutusalade (nt turbaaed, kiviktaimla) ning erinevate murude rajamist;
 • katusehaljastust;
 • majandust ja ettevõtlust;
 • arvutikasutust ja asjaajamist;
 • suhtlemist ja klienditeenindust;
 • erialast võõrkeelt.

Valikõpingute käigus on võimalik õppida palju vajalikku eriala täiendamiseks:

 • värvust ja kompositsiooni;
 • väikeaedade kujundusteemasid;
 • väikeaia kujundamist ja rajamist;
 • eriotstarbeliste haljasalade kujundamist;
 • kalmistu ja kalmukujundust;
 • sisehaljastuse kujundamist, rajamist ja hooldamist;
 • roosikasvatust;
 • mesindust;
 • šampinjoni ja austerserviku kasvatamist;
 • ilutaimede ajatamist;
 • taimeseadet ja vitspunutisi;
 • loodusfotograafiat;
 • erinevaid arvutiprogramme (AutoCAD, VectorWorks, SketchUp).

Lisaks õpid keskhariduse omandamiseks vajalikke üldaineid.

Õpingud muudame huvitavaks õppeekskursioonidega üle Eesti ja naaberriikidesse, näitustega, messidel osalemisega, rahvusvaheliste erialavõistlustega, teemapäevadega, sportimisvõimalustega ja –võistluste ning huviringidega.

Praktikal viibid – kooli juures ja firmades, õpilasvahetuse korras Saksamaal, Soomes, Rootsis, Prantsusmaal jt Euroopa riikides, kus tegeletakse haljastuse ja väikevormide ehitamisega.

Tööd leiad – üle Eesti kohalikes omavalitsustes, ettevõtetes ning mujalgi maailmas, kus tegeletakse aianduse, aia- ja maastikukujunduse, maastikuehituse ning väikevormide ehitamisega.

NB! Lõpetanu saab kutse(kesk)hariduse ja võimaluse sooritada aednik I ja maastikuehitaja II kutseeksamid, vastava kutsetunnistuse saamiseks.

Aianduskool pakub tasulist B-kategooria autojuhiloa koolitust.