Aiandus (abiaednik) integratsioonirühmale

Ühe aasta kestel valmistatakse õppijaid ette eestikeelseks kutseõppeks. Ühtlasi jagatakse teadmisi ja oskusi aednik I kutsestandardi piires. Lõpetanu, kellel on põhiharidus, saab jätkata õpinguid Räpina Aianduskooli aianduse, floristika, tekstiilitöö ja maastikuehituse (põhihariduse baasil) erialadel. Lõpetanu, kellel on keskharidus, saab jätkata õpinguid Räpina Aianduskooli aianduse, floristika, maastikuehituse või keskkonnakaitse erialadel.

Õppekava sisu

Üldharidusained: eesti keel, ajalugu, matemaatika, keemia, füüsika, muusika, kehaline kasvatus

Üld-ja põhiõpingud: töökeskkonnaohutus ja tööseadusandlus, majanduse ja ettevõtluse alused, arvutiõpetus ja asjaajamine, aianduse alused (taimekasvatuse alused, taimemorfoloogia, -füsioloogia, -süstemaatika ja -kooslused, puittaimed, rohttaimed, tarbetaimed, teede, istutusalade, murude rajamine ja hooldamine, taimeseade), aiatöömasinate kasutamineja hooldamine.

Praktikal viibid kooli õppemajandis (õppeaed, kasvuhoone, park ja haljasalad).

Kooli lõpetamiseks peab õppija olema läbinud õppekava positiivsetele hinnetele täies mahus ning sooritama eesti keele eksami ja aianduse aluste mooduli eksami.

Aianduskool pakub tasulist B-kategooria autojuhiloa koolitust.