Õppekavad

NB! Google Chrome brauser ei pruugi avada pdf faile!

Kasutage selleks alternatiivset brauserit või lisage Chrome’i laiendus PDF Viewer JS. 

Pdf_JS

AIANDUS
Abiaednik
, tase 2 kutseõppe õppekava ja rakenduskava
Nooremaednik, tase 3 kutseõppe õppekava (vene keeles)
Nooremaednik, tase 3 kutseõppe õppekava ja rakenduskava
Aednik, tase 4 kutseõppe õppekava ja lisa (taimmaterjali ja kahjustajate nimekiri),
rakenduskava statsionaarsele õppele, rakenduskava mittestatsionaarsele õppele
Aednik, tase 4 kutsekeskharidusõppe õppekava

MAASTIKUEHITUS
Maastikuehitaja, tase 4 kutseõppe õppekava
Maastikuehitaja, tase 4 kutseõppe õppekava rakenduskava
Maastikuehitaja, tase 4 kutsekeshariduse õppekava
Maastikuehitaja, tase 4 kutsekeskhariduse õppekava rakenduskava ja lisa (taimmaterjali ja kahjustajate nimekiri)
Maastikuehitaja (osakutse piirdeaedade ehitaja), tase 4 õppekava
Maastikuehitaja (osakutse piirdeaedade ehitaja) õppekava rakenduskava
Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja), tase 4 õppekava
Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja) õppekava rakenduskava
Maastikuehitaja (osakutse sillutise paigaldaja), tase 4 õppekava
Maastikuehitus (osakutse sillutise paigaldaja) õppekava rakenduskava
Noorem-maastikuehitaja, tase 3 kutseõppe õppekava
Noorem-maastikuehitaja, tase 3 kutseõppe õppekava rakenduskava

TEKSTIILKÄSITÖÖ
Tekstiilkäsitöö, tase 4 kutseõppe õppekava alates 2015. a sisseastujale
Tekstiilkäsitöö, tase 4 kutseõppe rakenduskava
Tekstiilkäsitöö, tase 4 kutseõppe õppekava alates 2017. a sisseastujale
Tekstiilkäsitöö, tase 4 kutseõppe rakenduskava alates 2017

FLORISTIKA
2015 sisseastujale:
Florist, tase 4 kutseõppe õppekava õppekava alates 2015. a sisseastujale
Florist, tase 4 kutseõppe rakenduskava stats.õppele (valikõpingud, põhiõpingud)
Florist, tase 4 kutsekeskharidusõppe õppekava
Florist, tase 4 kutsekeskharidusõppe rakenduskava (valikõpingud, põhiõpingud)

2016 sisseastujale:
Florist, tase 4 kutseõppe õppekava õppekava
Florist, tase 4 kutseõppe rakenduskava stats.õppele (valikõpingud, põhiõpingud)
Florist, tase 4 kutseõppe rakenduskava mittestats.õppele (valikõpingud, põhiõpingud)
Florist, tase 4 kutsekeskharidusõppe õppekava 
Florist, tase 4 kutsekeskharidusõppe rakenduskava (valikõpingud, põhiõpingud)
Õpimapi tööjuhend floristidele
Florist, tase 4 ja meisterflorist, tase 5 taimede nimekiri.

 

KESKKONNAKAITSE

Keskkonnakaitse, tase 5 kutseõppe õppekava
Keskkonnakaitse,tase 5 kutseõppe rakenduskava mittestats.õppele
Keskkonnakaitse,tase 5 kutseõppe rakenduskava stats.õppele