Õppekavad

NB! Google Chrome brauser ei pruugi avada pdf faile!

Kasutage selleks alternatiivset brauserit või lisage Chrome’i laiendus PDF Viewer JS. 

Pdf_JS

AIANDUS
Abiaednik
, tase 2 kutseõppe õppekava ja rakenduskava
Nooremaednik, tase 3 kutseõppe õppekava (vene keeles)
Nooremaednik, tase 3 kutseõppe õppekava ja rakenduskava
Aednik, tase 4 kutseõppe õppekava ja lisa (taimmaterjali ja kahjustajate nimekiri),
rakenduskava statsionaarsele õppele, rakenduskava mittestatsionaarsele õppele
Aednik, tase 4 kutsekeskharidusõppe õppekava

MAASTIKUEHITUS
Maastikuehitaja, tase 4 kutseõppe õppekava
Maastikuehitaja, tase 4 kutseõppe õppekava rakenduskava
Maastikuehitaja, tase 4 kutsekeshariduse õppekava
Maastikuehitaja, tase 4 kutsekeskhariduse õppekava rakenduskava ja lisa (taimmaterjali ja kahjustajate nimekiri)
Maastikuehitaja (osakutse piirdeaedade ehitaja), tase 4 õppekava
Maastikuehitaja (osakutse piirdeaedade ehitaja) õppekava rakenduskava
Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja), tase 4 õppekava
Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja) õppekava rakenduskava
Maastikuehitaja (osakutse sillutise paigaldaja), tase 4 õppekava
Maastikuehitus (osakutse sillutise paigaldaja) õppekava rakenduskava
Noorem-maastikuehitaja, tase 3 kutseõppe õppekava
Noorem-maastikuehitaja, tase 3 kutseõppe õppekava rakenduskava

TEKSTIILKÄSITÖÖ
Tekstiilkäsitöö, tase 4 kutseõppe õppekava alates 2015. a sisseastujale
Tekstiilkäsitöö, tase 4 kutseõppe rakenduskava
Tekstiilkäsitöö, tase 4 kutseõppe õppekava alates 2017. a sisseastujale
Tekstiilkäsitöö, tase 4 kutseõppe rakenduskava alates 2017

FLORISTIKA
Florist
, tase 4 kutseõppe õppekava
Florist, tase 4 kutseõppe õppekava õppekava alates 2015. a sisseastujale
Florist, tase 4 kutseõppe rakenduskava stats.õppele (valikõpingud, põhiõpingud)
Florist, tase 4 kutsekeskharidusõppe õppekava
Florist, tase 4 kutsekeskharidusõppe rakenduskava (valikõpingud, põhiõpingud)

Florist, tase 4 kutseõppe õppekava õppekava alates 2016. a sisseastujale
Florist, tase 4 kutseõppe rakenduskava stats.õppele (valikõpingud, põhiõpingud)
Florist, tase 4 kutseõppe rakenduskava mittestats.õppele (valikõpingud, põhiõpingud)
Florist, tase 4 kutsekeskharidusõppe õppekava õppekava alates 2016. a sisseastujale
Florist, tase 4 kutsekeskharidusõppe rakenduskava (valikõpingud, põhiõpingud)
Õpimapi tööjuhend floristidele

 

KESKKONNAKAITSE
Keskkonnakaitse, tase 4 kutseõppe õppekava***
Keskkonnakaitse rakenduskava stats. õppele
Keskkonnakaitse rakenduskava mittestats. õppele

Keskkonnakaitse, tase 5 kutseõppe õppekava
Keskkonnakaitse, tase 5 kutseõppe rakenduskava mittestats. õppele
Keskkonnakaitse, tase 5 kutseõppe rakenduskava stats. õppele


Aiandus (Maarja Küla)**
Maastikuehitus_Ph_3.5 *
Floristika_Ph_3 **

*  õppekavale alates 2014/15 õa õpilasi vastu ei võeta
**  õppekavale alates 2015/16 õa õpilasi vastu ei võeta
***  õppekavale alates 2016/17 õa õpilasi vastu ei võeta