Viinamarjakasvatus 2016-2017

Viinamarjakasvatus 15.sept. 2016- 27.juuli 2017

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Hind: Osavõtt kõigist õppepäevadest 115€;
Osalemine ühel õppepäeval 37€, osalemine IV õppepäeval 45€

Õppepäevad:
I N., 15.sept.2016 kell 10.00 Viinapuuliigid ja – sordid. Marjade koristamine ja säilitamine
II R, 27.okt. 2016 kell 10.00 Viinapuude sügislõikus ja viinamarjavein
III R, 16.juuni 2017 kell 10.00 Viinapuude istutamine ja suvine lõikus.
IV 27.juuli 2017 kell 10.00 Lauaviinamarjade kasvatamine ja ekskursioon viinamarjakasvatajate juurde. Õppepäevale registreerimisel eelistus 2.või 3. õppepäeval osalenutele

Õppejõud: Jaan Kivistik,Toivo Niiberg, Harri Poom,Liisi Kont

I Kursuse eesmärk ja väljund:

Kursuse läbinu:
 • tunneb viinapuude soovitussorte ja liike, millest need on aretatud;
 • teab viinapuude paljundamisviise, oskab valida paljasjuurseid ja nõuistikuid, säilitada neid istutamiseni, istutada, hooldada esimesel kasvuaastal ning talvel;
 • oskab viinapuid lõigata suve kestel ja sügisel ning katta neid sõltuvalt sordi talvekindlusest;
 • tunneb olulisemaid viinapuude kahjustajaid ja nende tõrjeviise;
 • teab viinamarjade säilitamise, hoidistamise ja veini valmistamise võimalusi.
II Kursuse struktuur ja maht:
Kursus on 40 tunnine täienduskoolitus alustavale aednikule, talunikule, tööotsijale  ja huvilisele, kes soovib hakata väikeettevõtjana või koduaednikuna kasvatama viinamarju.
Koolitus koosneb neljast õppepäevast (2 sügisel ja 2 suvel). teoreetilist õppetegevust koos ekskursiooniga 23 tundi, praktilist 11 tundi ja iseseisvat tööd 6 tundi. Õppepäeval omandatut kinnistatakse koduaias.
 
III Käsitletavad põhiteemad õppepäevadel:
1. õppepäev – neljapäev, 15.sept 2016  Viinapuuliigid ja – sordid. Marjade koristamine ja säilitamine

10.00-11.30 Viinapuu ehitus, kasvunõuded ja fenoloogia – 2 tundi LK (Liisi Kont)

11.30-11.45 Paus

11.45 – 12.30 Soovitussordid ja liigid, millest need on aretatud –– 1 tund LK (näitus)

12.30 – 13.15 Viinamarjade koristamine ja säilitamine. Istikute valik ja säilitamine –– 1 tund JK (Jaan Kivistik)

13.15 – 14.00 Lõuna

Buss – 14.45-17.00

14.00-14.45 Õppekäik õppeaeda 1 tund JK

14-45-15.30 Viinamarjade koristamine EELK Räpina koguduse hooldekodu aias 1 P tund JK

15.30-17.00 Õppekäik Hendrik Timmuski ja Boris Kiviranna istandikesse – 2 tundi JK

 

Kodus iseseisev töö

 • Viinamarjad koduaias – 1 tund IT
 
2. õppepäev –  27.okt.2016 kell 10.00 Viinapuude sügislõikus ja viinamarjavein
 

 Iseseisva töö “Viinamarjad koduaias” esitamine Teooria klassis

10.00-11.30 Viinamarjade hoidistamine, viinamarjavein (koos õppekäiguga pruulikotta) – TN (T.Niiberg) 2 tundi

11.30-11.45 Paus

11.45 – 12.30  Viinapuude paljundamine – LK 1 tund

12.30 – 13.15 Sügislõikus ja katmine talveks – JK 1 tund

13.15 – 14.00 Lõuna

Buss – 14.00-17.00

Praktiline töö

14.00-16.15 Sügislõikus ja talveks katmine (hooldekodu aias) – LK 1 tund, JK 3 tundi

16.15-17.00 Pistokste lõikamine iseseisva töö jaoks – LK 1 tund

 

Kodus iseseisev töö

 • Paljundamine pistokstega – 5 tundi IT

 

3. õppepäev – 16.juuni 2017  Viinapuude istutamine ja suvine lõikus

Iseseisva töö “Viinapuude paljundamine” esitamine

10.00-10.45 Toidud võrsetest – T.Niiberg 1 tund

10.45-11.30 Taimekahjustajad – LK 1 tund

11.30-11.45 Paus

11.45 – 12.30 Istikute valik ja istutamine –  LK 1 tund

12.30 – 13.15 Toestamine ja suvine lõikus – J.K 1 tund

13.15 – 14.00 Lõuna

Buss – 14.45-17.00

Praktiline töö

14.00-14.45 Istutamine (kooli aeda) – LK 1 tund

14.45-17.00 Suvine lõikus (hooldekodu aias) –  LK 1 tund,  J.Kivistik 3 tundi

4. õppepäev – 27.juuli 2017   Lauaviinamarjade kasvatamine ja ekskursioon viinamarjakasvatajate juurde

10.00-11.30 Lauaviinamarjade kasvatamine kasvuhoones – H.Poom 2 tundi

11.30-12.15 Suvine lõikus ja valmiva saagi hooldamine JK 1 tund

Praktiline töö

12.15-13.45 Suvine lõikus ja valmiva saagi hooldamine (hooldekodu aias) –  LK 1 tund,  JK 2 tundi

Buss – 12.15-17.30

13.45-17.30 Ekskursioon –  JK 5 tundi

 • OÜ Võrumari (Meelis Värnik)
 • Pruuli-Kaska talu (Lija Kaska)
 
IV Soovituslikud materjalid osalejale :
 • Veebilehed:
Viinamarjad Eestis http://ak.rapina.ee/jaan/viinamarjad/index.htm
Marjakasvatus http://ak.rapina.ee/jaan/e-ope/mar_kasv/index.htm 7.teema
 • Raamatud:
Maalehe viinamarjaraamat 2012
Viinamarjad koduaiast 1996
Viinamarjad Eestis 2006
Viinamari aias ja köögis 2002
 
 
14. Lõpetamise tingimused:
http://ak.rapina.ee/jaan/e-ope/mar_kasv/fail/7viinam/iseseis12.doc
     • Edukalt kursuse läbinutele väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus
     • Ühel õppepäeval osalenutele väljastatakse vastav tõend koolituspäevast osavõtu kohta
 
15. Kursuse läbiviija ja kvalifikatsioon:
Jaan Kivistik – Räpina Aianduskooli puuviljanduse ja viinamarjakasvatuse kutseõpetaja, õpikute autor. Lõpetanud EPA 1970.a. agronoomina. Puuviljanduse ja marjakasvatusega tegelenud aastakümneid, sealjuures viinapuude kasvatamisega aastast 1970. Tema viinapuude sordikollektsioonis on poolsada sorti. On avaldanud artikleid ja 4 raamatut viinamarjadest.