Arvamusrännaku arutelu

Kliimaministeerium ja Riigikantselei kutsuvad inimesi igas Eestimaa paigas 15. märtsist 15. aprillini arutlema kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise üle ning avaldama arvamust kliimaseaduse kohta.

Nii kliimaseaduse kui ka rohereformi elluviimise õnnestumine nõuab võimalikult paljude Eesti inimeste mõtteid, tagasisidet ja tegutsemist. Arvamusrännaku arutelude eesmärk on anda sõna Eesti inimestele ning koguda ettepanekuid inimestele olulistel ja igapäevaeluga haakuvatel teemadel, mida kliimaseadus ja rohereform võivad hakata mõjutama või mida täna juba muutuste elluviimiseks on vaja teha. Seda kõike selleks, et uus seadus saaks võimalikult hea ja sobiv kõigile.

Kutsume kõiki ülesse arutlema olulistel teemadel üheskoos:

KLIIMAMUUTUSTEGA KOHANEMINE

  • Oled kodus juba mitmendat päeva elektrita ning mõtled, mis juhtub veel tulevikus, kui äärmuslikud ilmaolud aina süvenevad?

LOODUSHOID JA JÄTKUSUUTLIK MAAKASUTUS

  • Oleme uhked Eestimaa rikka ja puutumatu looduse üle. Mida teha, et see säiliks ning mis sinu kodukohas looduse ja keskkonna osas enim muret või rõõmu teeb?

KLIIMASÕBRALIK TOIDUSÜSTEEM

  • Paljud meist armastavad eestimaist ja rikkalikku toidulauda, kas oled mõelnud, et ümberkaudsetes toidupoodides võiks olla rohkem kohalikku ja kliimasõbralikult toodetud toitu?

JÄÄTMED JA RINGMAJANDUS

  • Jäätmete sorteerimine on igapäevase elukorralduse osa. Kas ja kui palju teed seda sina ning kas sind häirib, et naaber ikka veel ei sorteeri jäätmeid?
     

Kui üks või mitu teemat sind kõnetas, siis ootame sind 27. märtsil kell 18:00 Räpina Aianduskooli seminariruumis.

Kontaktisik:
Keio Kaarlõp
keio.kaarlop@aianduskool.ee 

 

Rohkem infot arvamusrännaku kohta on leitav www.arvamusrannak.ee