Kopra tegemised looduses

Eesmärk ja programmi tutvustus:
Tutvumine kopra iseloomulike käitumisharjumustega ja tegevusjälgedega looduses. Veekogude ääres liikudes võib märgata omapäraselt langetatud puid, veevoolu tõkestavat tammi ja esmapilgul veidrikku kuhilat, mis koosneb porist ja puuroigastest. Need ongi kopra tegevusjäljed.
Õppeprogramm koosneb kahest osast. Esimene osa toimub ruumis, kus vaatame-katsume kopra koljut, nahka, nuusutame kopranõret ning vaatame lühifilmi koprast. Teine osa on loodusretk. Läheme vaatama kopra tegevusjälgi looduses. Näeme pesakuhilat, langetatud puid-põõsaid, veega täidetud kanaleid. Arutleme, kas kobras on looduses kasulik või tekitab hoopis kahju. Kui suures ulatuses on ta võimeline muutma maastikupilti. Kobras jahiloomana. Vaagime erinevaid vaatevinkleid.
Kasutusel on tööleht, mida õpilased täidavad jooksvalt õppekäigul.
Sihtgrupp: 7.– 9. klass, 10. – 12. klass
Grupisuurus: 10 – 15 inimest
Seos õppekavaga: Organismide rühmad ja elupaigad. Aastaajalised muutused. Toiduahel. Liik ja kooslus.
Teemad:

  • Looduskaitse
  • Metsaloodus
  • Jahindus

Programmi toimumise koht, aeg ja kestvus:

  • toimub Räpina Aianduskoolis ja Räpina ümbruses paiknevas metsas
  • perioodil aprill-mai, oktoober-november
  • kestab u 1,5 tundi

Tähelepanu! Selga ilmastikule vastav riietus looduses liikumiseks ja kaasa kirjutusvahend.
Programmi läbiviija: Arvi Lepisk – Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse eriala kutseõpetaja
Programmi maksumus: 75 € + KM

Lisainfo:
Õnne Rämmann
Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse juhtõpetaja
onne.rammann@aianduskool.ee