Köögiviljakultuuride kasvatamine ja turundamise põhimõtted

Kursuse nimetus: Köögiviljakultuuride kasvatamine ja turundamise põhimõtted

Õppekava kinnitamise kuupäev ja käskkirja nr.1-19/62 27.05.2013

Õppekavarühm: Aiandus

Õppekeel: eesti keel

Kursuse maht: 100 tundi ( sellest 80 kontakttundi ja 20 iseseisva töö tundi), 11 õppepäeva

Kursuse kestus:  okt.2014-veebr.2015

Kursus algab okt. 2014  Räpina Aianduskoolis

Hind: 415 €

 

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu oskab:
* nimetada , kirjeldada ja teostada erinevate kasvuhoonekultuuride
kasvatamistehnoloogiaid (s.h. ajatamistehnoloogiaid)
* nimetada ja kirjeldada turundamise üldisi põhimõtteid
* planeerida erinevate kasvuhoonekultuuride tootmist (s.h. ajatamist) ja turustamist
koostades vastava plaani
 

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

Kursus on mõeldud erialase hariduseta või aegunud kvalifikatsiooniga aiandusfirmades töötavatele inimestele ning väikeste maaettevõtete töötajatele katmikalaaedniku osaoskuste omandamiseks 

Õppegrupp on kokku pandud vajadusest katmikala oskustööliste järele väikeettevõtetes

 Õppegrupi suurus 12 inimest

 

Nõuded õpingute alustamiseks:

Kursus on mõeldud:

* põhihariduseta, põhi- ja keskharidusega või vastava erihariduseta inimestele

* aiandusettevõtetest suunatutele

* aiandusliku hariduseta väikeettevõtjatele


Õppekava struktuur ja teemad:

A: auditoorse töö teemad(34h):

* Katmikala köögiviljade ja maitsetaimede kasvatamistehnoloogiad
* Köögiviljade ja maitsetaimede ajatamise tehnoloogiad (s.h. potikultuurid)
* Sibulate ajatamistehnoloogiad
* Turundamise põhimõtted
* Kasvuhoonekultuuride tootmise ja turundamise planeerimise põhimõtted
* Köögiviljakultuuride kasvatamine avamaal
* Kööviljakultuuride kahjustajad

 

B: Praktiline tegevus (46h):

kasvuturba ja kasvusubstraatide valmistamine (erinevad kultuurid)

– seemnete külv

– taimede pikeerimine(köögivilja- ja ilutaimed)

– taimede potistamine (käsitsi, masinaga) -erinevad kultuurid

– potikultuuride paljundamine

– sibulate ajatamine

– õppekäik tootmisettevõttesse

– tootmisplaani koostamise alustamine

 

C: Õpetaja poolt tagasisidestava iseseiseva töö maht tundides – 20h

* Ühe kasvuhoonekultuuri tootmisplaani koostamine

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

* 80% koolitusel osalemine

* Iseseisva töö esitlemine ja kaitsmine

* Arvestus

 

Õpiväljundite saavutamise hindamine:

Õppetegevuse käigus hinnatakse järgmisi oskusi:

* Õppetegevuse käigus teostatavaid praktilisi tegevusi

* Ühe kasvuhoonekultuuri tootmisplaani esitlemine (kaitsmine – Ühe kasvuhoonekultuuri kasvatamistehnoloogiate otstarbes ja põhjendatud kasutamine)

 

Hindamine on arvestuslik

 

Edukalt kursuse läbinutele väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus

 

Põhilektorid: Räpina Aianduskooli õpetajad ja praktikud: Toivo Niiberg

 

Kursuse AJAKAVA:

I õppepäev: N, 30.jaanuar 2014 kell 10.00 – 17.35

II õppepäev: R, 31. jaanuar 8.00 – 15.00

III õppepäev: N,13.veebruar 9.00 – 15.55

IV õppepäev: R, 14.veebruar 8.00 – 15.00

V õppepäev: N, 27.veebruar 9.00 – 15.55

VI õppepäev: R, 28.veebruar 8.00 – 12.55

VII õppepäev: T, 11.märts 9.00 – 15.55

VIII õppepäev: K, 12.märts 8.00 – 15.00

IX õppepäev: 26.märts 10.00 . 16.00 Sagros ja Nurmikos. Väljasõit Räpina Aianduskooli juurest kell 6.00 Tagasi Räpinasse jõudmine planeeritud 20.00

X õppepäev: N, 27.märts 9.00 – 15.55

XI õppepäev: R, 28.märts 8.00 – 12.55

 

ÖÖBIMISVÕIMALUS:
Räpina Aainduskooli õpilaskodus Nooruse 1, tel.: 53 333 554  NB! ööbimine ei kuulu koolitushinna sisse. Ööbimise broneerib kursusel osaleja ise.

Koolitusel osalejate arv on piiratud, seega on vajalik eelregistreerimine. Eelregistreerimine lõpetatakse kohtade täitumisel või hiljemalt neli tööpäeva enne kursuse algust.

Kursusele registreerimine kooli kodulehel või tel.: 79 61 549; 53 461 209;