Meie jahiulukid

Eesmärk ja programmi tutvustus:
Jahinduslik õppeprogramm õpetab tundma jahiulukeid ja jahindust ja sellega seoses inimeste kombestikku läbi ajaloo. Jaht oli kaugete esivanemate põline toidu ja kehakatte hankimise
võimalus jaht oli inimese poolt esimene teadlik looduse mõjutamise ning töö vorme. Tutvume meie levinud jahiulukitega. Saab näha ja katsuda ulukite nahku, sarvi, koljusid ja kihvasid. Näeb ka loomade tegevusjälgi puudel ja sõraliste ekskremente. Nuusutame kopranõret, vaatame lühifilme loomade tegemistest looduses ning kuulame nende häälitsusi. Vaatleme erinevate loomaliikide hambaid ja arutleme, miks on erinevatel loomaliikidel hambad erineva ehitusega. Räägime ka sellest, mis eesmärk on jahindusel tänapäeval ehk miks on vajreguleerida kiskjate ja rohusööjate ning ühiskonna vahelist tasakaalu. Kasutame õppetööks ainult originaalmaterjali.
Õpilased täidavad jooksvalt nähtu-kuuldu põhjal töölehe (koostatud vastavalt kooliastmele).
Kaasa võtta kirjutusvahend!
Sihtgrupp: kõik kooliastmed
Grupi suurus: kuni 20 õpilast + õpetaja
Seos õppekavaga: Eesti metsades elavad loomad. Organismide rühmad. Toiduahel. Liigi bioloogia. Jahikultuur. Inimese ja looduse suhe.

Teemad: 

 • Metsandus
 • Liigi bioloogia
 • Jahindus

Programmi toimumise koht, aeg ja kestvus:

 • toimub Räpina Aianduskoolis
 • kooliaasta ringselt
 • kestab 2 tundi

Tegevused:

 • Saab näha ja katsuda ulukite nahku, sarvi, koljusid ja kihvasid.
 • Näeb loomade tegevusjälgi puudel ja sõraliste ekskremente. Nuusutame kopranõret.
 • Vaatame lühifilme loomade tegemistest looduses.
 • Kuulame loomade häälitsusi.
 • Vaatleme erinevate loomaliikide hambaid.
 • Täidame töölehte.

Kasutatavad õppemeetodid: 

 • Vaatlus
 • Võrdlemine
 • Praktiline töö

Programmi läbiviija: 
Arvi Lepisk, Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse eriala õpetaja

Programmi maksumus: 75 €+KM

Lisainfo:
Õnne Rämmann
Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse õpetaja
onne.rammann@aianduskool.ee