Muld ja taimed

Eesmärk
Programmi raames omandavad õpilased teadmised/oskused: milliseid muldi vajavad erinevad taimed kasvamiseks, mis on mulla lõimis, kuidas määrata mulla happelisust ehk mulla pH. Praktilise tööna määratakse mulla pH taset ja istutatakse antud mullale sobivad taimeliigid kassetti (kassett 4-le taimele). Taimekasseti saab programmis osaleja kaasa.
Sihtgrupp: Algklassid (lihtsustatud programm), põhikool
Grupisuurus: Kuni 15 õpilast
Seos õppekavaga: Õpilane mõistab mulla happelisust ja mullalõimist ning teab taimede nõudeid kasvukohale.
Õpitulemus:   Õpilased omandavad teadmisi mullast. Praktilise tööna määratakse mulla pH tase ja mullalõimis. Valitakse sobivad taimeliigid ja istutatakse kassetti.
Programmi toimumise koht, aeg ja kestvus:

  • toimub Räpina Aianduskoolis
  • perioodil aprill –juuni
  • kestab u 90 minutit

Tegevused:

  • Mulla pH taseme määramine, mullalõimisemääramine sõrmeproovi meetodil.
  • Taimede valimine ja istutamine.

Kasutatavad õppemeetodid: Praktiline töö
Programmi läbiviija:
Räpina Aianduskooli aianduse eriala kutseõpetaja

Programmi maksumus: 80 €+KM

Lisainfo:
Õnne Rämmann
Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse õpetaja
onne.rammann@aianduskool.ee