Mikromatk õite ja viljade maailma

Eesmärk:
Kinnistada õpilaste varasemaid botaanikaalaseid teadmisi läbi praktilise töö. Arendada õpilaste käelist tegevust ja avardada nende silmaringi.
Sihtgrupp: 7.-9. klassi õpilane, loodushuviline
Grupisuurus: kuni 20 õpilast
Seos õppekavaga: Õpilane omandab teadmisi ja oskusi õite ja viljade ehitusest.
Õpitulemus: Õie kroonide erinevad tüübid ja viljade liigitus, kasutamine ja tähtsus.

Programmi toimumise koht ja kestvus:

  • toimub Räpina Aianduskoolis
  • perioodil mai-juuni
  • kestab u 60 minutit

Tegevused:

  • Stereomikroskoobi abil erinevate õiekroonide vaatlemine, määramine ning kirjeldamine.
  • Enamlevinud viljade vaatlemine, määramine ja kirjeldamine.
  • Töölehe täitmine.

Kasutatavad õppemeetodid:

  • Vaatlus
  • Võrdlemine
  • Praktiline töö

Programmi läbiviijad:
Merike Aomets, Räpina Aianduskooli aianduse eriala õpetaja
Õnne Rämmann, Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse eriala õpetaja

Programmi maksumus: 75 €+KM

Lisainfo:
Õnne Rämmann
Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse õpetaja
onne.rammann@aianduskool.ee