Põlvamaa omanäolised elupaigad – nõmmed ja nõmmemetsad

Eesmärk:
Nõmme taime- ja loomaliikide ning nende kohastumuste tundmaõppimine. Tutvustada looduskaitse vajalikkust, kaitsealuseid liike. Tutvustada metsa- ja nõmmetaimestikku ning loomastikku.
Sihtgrupp: põhikooli II – III kooliaste
Grupisuurus: kuni 20 õpilast
Seos õppekavaga: KESKKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG – Ainevaldkond “Loodusained“ II kooliaste 6.klass 9. Mets elukeskkonnana. Metsade ja nõmmede elustik. Metsade tähtsus.
Programmi toimumise koht, aeg ja kestvus:

 • Piusa koobastiku kaitseala Põlvamaal
 • perioodil mai-september
 • kestab 2-3 tundi

Tegevused:

 1. Töölehtede ja -vahendite tutvustamine enne matkarajale minemist. Juhendajal on kaasas õppeprogrammi läbiviimiseks vajalikud vahendid: entomoloogilised kahad, määrajad, liikidega kaelakaardid, töölehed, kirjutusvahend ja- alus, kleeplint, joonlaud, luup, 4 m pikkune nöör, 2 kaanega purki, määraja.
 2. Esimesena etapina nõmmede elustikuga tutvumine ja putukate püük/määramine.
 3. Õppekäigu vältel ülesannete lahendamine ja töölehe täitmine.
 4. Kokkuvõte õppekäigu lõpus, vestlus õpilastega.

Kasutatavad õppemeetodid:

 • vaatlemine
 • võrdlemine
 • mõõtmine
 • analüüsimine

Tulemus: Õpilased teavad Põlvamaa omapärast kooslust – nõmmed, seal elavate liikide vahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga.
Programmi läbiviija:
Tarmo Evestus – Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse eriala kutseõpetaja
Programmi maksumus: 100 € + KM

Lisainfo:
Õnne Rämmann
Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse õpetaja
onne.rammann@aianduskool.ee