Vastuvõtt

2017/18 õa

Dokumentide vastuvõtt toimub 15. mai – 9. juuli 2017.

PÕHIHARIDUSE  NÕUDETA

3. taseme kutseõpe

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtu-tingimused Väljund, märkused
Nooremaednik 60 EKAP statsionaarne koolipõhine 1 a vestlus  11. 07 kutse, õpilasele, kelle kodune keel on vene keel
  statsionaarne koolipõhine 1 a vestlus  11. 07 kutse
  statsionaarne töökohapõhine 1 a vestlus kutse, õppetöö algus jaanuar 2018

PÕHIHARIDUSE  BAASIL

4. taseme kutsekeskharidusõpe

Õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtu-tingimused Väljund, märkused
Maastikuehitaja 180 EKAP statsionaarne koolipõhine 3 a vestlus  11. 07 kutse + keskharidus
Aednik 180 EKAP statsionaarne koolipõhine 3 a vestlus  11. 07 kutse + keskharidus
Florist 180 EKAP statsionaarne koolipõhine 3 a vestlus  11. 07 kutse + keskharidus

PÕHI- ja KESKHARIDUSE BAASIL

4. taseme kutseõpe (vähemalt põhiharidus)

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtu-tingimused Väljund, märkused
Maastikuehitaja 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2 a vestlus 11. 07 kutse
mittestatsionaarne 2 a motivatsioonikiri, soovijale vestlus 12. 07

Eelistatud on sektori tööandja toetuskirjaga.

kutse
Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja) 45 EKAP statsionaarne töökohapõhine 9 kuud  vestlus kutse, õppetöö algus veebruar 2018
Maastikuehitaja (osakutse sillutise paigaldaja)  30 EKAP statsionaarne töökohapõhine 6 kuud  vestlus  kutse,  õppetöö algus jaanuar 2018
Aednik 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2 a vestlus  11. 07 kutse
  mittestatsionaarne 2 a motivatsioonikiri, soovijale vestlus 12. 07

Eelistatud on sektori tööandja toetuskirjaga.

kutse

 

Florist 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2 a vestlus  11. 07 kutse
mittestatsionaarne 2 a motivatsioonikiri, soovijale vestlus 12. 07 kutse
Tekstiilkäsitöö 120 EKAP mittestatsionaarne 2a motivatsioonikiri, vestlus 12. 07 kutse

KESKHARIDUSE BAASIL

5. taseme kutseõpe

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtu-tingimused Väljund, märkused
Keskkonnakaitse 140 EKAP statsionaarne koolipõhine 2,5 a vestlus  11. 07
mittestatsionaarne 2,5 a motivatsioonikiri, soovijale vestlus 12. 07

MAARJA KÜLA ÕPPERÜHM

2. taseme kutseõpe

Õpinguid võivad alustada eelkutseõppe läbinud intellektipuudega inimesed, kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava alusel.

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtu-tingimused Väljund, kutse
Abiaednik 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 3 a Eelkutseõppe perioodi* läbimine Maarja Külas Abiaednik, tase 2, osakutsed: istutaja, tase 2 aiakultuuride hooldaja, tase 2

* Eelkutseõppe periood:
4-päevane aiandusalane laager Maarja Külas perioodil  24. – 27. juulil ja 14 – 17. augustil 2017. Laagri jooksul hinnatakse kutsesobivust ning õpilaskandidaat saab võimaluse osaleda II ja III aasta õpilastega ühisel aianduse suvepraktikal.
Ööbimine telkides Maarja Küla territooriumil (vajadusel võimalus kasutada ööbimiseks ka siseruume). Orienteeruv päeva hind kuni 20 eurot.
Eelkutseõppe perioodil osalemiseks saata e-mail õpperühma õppejuhile Huko Laanojale, huko.laanoja@aianduskool.ee
Kontakt ja info tel: 5396 7369


DOKUMENTIDE VASTUVÕTT

Statsionaarsesse õppesse

VESTLUS  statsionaarsesse õppesse – 11. juulil ajavahemikul kell 9.00 – 16.00. Vestlusele tulles palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Mittestatsionaarsesse õppesse

  • motivatsioonikiri (kuni ühel A4 leheküljel)
  • haridustaset tõendava dokumendi koopia
  • isikut tõendava dokumendi koopia
  • 2 fotot (3×4 cm)
  • vormikohane avaldus (doc)
  • soovi korral sektori tööandja toetuskiri

VESTLUS  mittestatsionaarsesse õppesse õpilaskandidaadi soovi korra – 12. juulil igal täistunnil algusega kell 9.00 – 16.00

Dokumendid võib esitada:

  1. Elektroonselt e-posti aadressil vastuvott@aianduskool.ee
  2. Eesti Postiga aadressil Räpina Aianduskool, Pargi 32  Räpina 64505 Põlvamaa.

Dokumentide vastuvõtt kohapeal E-N kell 8.30-15.30, R kell 8.30-15.00.

Räpina Aianduskooli vastuvõtukomisjoni töökord

Neli aastaaega Räpinas
Unistuste koolipäev 2012
Vaade Räpina Aianduskoolile linnulennult