Vastuvõtt

2017/18 õa

Toimub täiendav vastuvõtt! Loe edasi siit.

——————————————————————————————————————————————————–

PÕHIHARIDUSE  NÕUDETA

3. taseme kutseõpe

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtu-tingimused Väljund, märkused
Nooremaednik 60 EKAP statsionaarne koolipõhine 1 a vastuvõtt lõppenud kutse, õpilasele, kelle kodune keel on vene keel
  statsionaarne koolipõhine 1 a vestlus 17. 08 kutse
  statsionaarne töökohapõhine 1 a vestlus kutse, õppetöö algus jaanuar 2018

PÕHIHARIDUSE  BAASIL

4. taseme kutsekeskharidusõpe

Õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtu-tingimused Väljund, märkused
Maastikuehitaja 180 EKAP statsionaarne koolipõhine 3 a vestlus 17. 08 kutse + keskharidus
Aednik 180 EKAP statsionaarne koolipõhine 3 a vestlus 17. 08 kutse + keskharidus
Florist 180 EKAP statsionaarne koolipõhine 3 a vestlus 17. 08 kutse + keskharidus

PÕHI- ja KESKHARIDUSE BAASIL

4. taseme kutseõpe (vähemalt põhiharidus)

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtu-tingimused Väljund, märkused
Maastikuehitaja 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2 a vestlus 17. 08 kutse
mittestatsionaarne 2 a motivatsioonikiri kutse
Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja) 45 EKAP statsionaarne töökohapõhine 9 kuud  vestlus kutse, õppetöö algus veebruar 2018
Maastikuehitaja (osakutse sillutise paigaldaja)  30 EKAP statsionaarne töökohapõhine 6 kuud  vestlus  kutse,  õppetöö algus jaanuar 2018
Aednik 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2 a vestlus  17. 08 kutse
  mittestatsionaarne 2 a motivatsioonikiri kutse

 

Florist 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2 a vestlus  17. 08 kutse
mittestatsionaarne 2 a vastuvõtt lõppenud kutse
Tekstiilkäsitöö 120 EKAP mittestatsionaarne 2a vastuvõtt lõppenud kutse

KESKHARIDUSE BAASIL

5. taseme kutseõpe

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtu-tingimused Väljund, märkused
Keskkonnakaitse 140 EKAP statsionaarne koolipõhine 2,5 a vestlus  17. 08
mittestatsionaarne 2,5 a motivatsioonikiri

MAARJA KÜLA ÕPPERÜHM

2. taseme kutseõpe

Õpinguid võivad alustada eelkutseõppe läbinud intellektipuudega inimesed, kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava alusel.

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtu-tingimused Väljund, kutse
Abiaednik 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 3 a Eelkutseõppe perioodi* läbimine Maarja Külas Abiaednik, tase 2, osakutsed: istutaja, tase 2 aiakultuuride hooldaja, tase 2

* Eelkutseõppe periood:
4-päevane aiandusalane laager Maarja Külas perioodil  24. – 27. juulil ja 14 – 17. augustil 2017. Laagri jooksul hinnatakse kutsesobivust ning õpilaskandidaat saab võimaluse osaleda II ja III aasta õpilastega ühisel aianduse suvepraktikal.
Ööbimine telkides Maarja Küla territooriumil (vajadusel võimalus kasutada ööbimiseks ka siseruume). Orienteeruv päeva hind kuni 20 eurot.
Eelkutseõppe perioodil osalemiseks saata e-mail õpperühma õppejuhile Huko Laanojale, huko.laanoja@aianduskool.ee
Kontakt ja info tel: 5396 7369


DOKUMENTIDE VASTUVÕTT

Statsionaarsesse õppesse

 • haridustaset tõendava dokumendi koopia
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine
 • 4 fotot (3×4 cm)
 • vanema või hooldaja kirjalik nõusolek (doc)  alaealise õppima asumiseks
 • vormikohane avaldus  koolipõhine õpe (doc),  töökohapõhine õpe (doc)
VESTLUS statsionaarsesse õppesse – 17. augustil ajavahemikul kell 9.00 – 15.00. Vestlusele tulles palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Mittestatsionaarsesse õppesse

 • motivatsioonikiri (kuni ühel A4 leheküljel)
 • haridustaset tõendava dokumendi koopia
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • 2 fotot (3×4 cm)
 • vormikohane avaldus (doc)
 • soovi korral sektori tööandja toetuskiri

Dokumendid võib esitada:

 1. Veebivormi kaudu
 2. Elektroonselt e-posti aadressil vastuvott@aianduskool.ee
 3. Eesti Postiga aadressil Räpina Aianduskool, Pargi 32  Räpina 64505 Põlvamaa.

Dokumentide vastuvõtt kohapeal E-N kell 8.30-15.30, R kell 8.30-15.00.

NB!  2017/18 õa algab õppetöö 28. augustil.

Räpina Aianduskooli vastuvõtukomisjoni töökord

Neli aastaaega Räpinas
Unistuste koolipäev 2012
Vaade Räpina Aianduskoolile linnulennult