Talvine vastuvõtt statsionaarsesse õppesse keskkonnakaitse, tase 5 õppekavale

KESKHARIDUSE BAASIL

5. taseme kutseõpe

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtu-tingimused Väljund, märkused
Keskkonnakaitse 140 EKAP statsionaarne koolipõhine 2,5 a õppetöö algab 6. veebruaril 2017

Dokumentide vastuvõtt hiljemalt 1. veebruaril 2017

Õppetöö algab esmaspäeval, 6. veebruaril 2017.

 • haridustaset tõendava dokumendi koopia
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • arstitõend
 • 4 fotot (3×4 cm)
 • vormikohane avaldus  koolipõhine õpe (doc)

Dokumendid võib esitada:

 • Elektroonselt e-posti aadressil vastuvott@aianduskool.ee
 • Eesti Postiga aadressil Räpina Aianduskool, Pargi 32  Räpina 64505 Põlvamaa.
 • Dokumentide vastuvõtt kohapeal E-N kell 8.30-15.30, R kell 8.30-15.00.

Täiendav info:
Õnne Rämmann
keskkonnakaitse eriala juhtõpetaja
onne.rammann@aianduskool.ee, tel 5342 6539

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vastuvõtt 2016/17 õa

PÕHIHARIDUSE  NÕUDETA

3. taseme kutseõpe

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtu-tingimused Väljund, märkused
Nooremaednik 60 EKAP statsionaarne koolipõhine 1 a kutse, õpilasele, kelle kodune keel on vene keel
  statsionaarne koolipõhine 1 a kutse
  statsionaarne töökohapõhine 1 a kutse, õppetöö algus oktoober 2016
statsionaarne töökohapõhine 1 a kutse, õppetöö algus märts 2017

PÕHIHARIDUSE  BAASIL

4. taseme kutsekeskharidusõpe

Õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtu-tingimused Väljund, märkused
Maastikuehitaja 180 EKAP statsionaarne koolipõhine 3 a kutse + keskharidus
Aednik 180 EKAP statsionaarne koolipõhine 3 a kutse + keskharidus
Florist 180 EKAP statsionaarne koolipõhine 3 a kutse + keskharidus

PÕHI- ja KESKHARIDUSE BAASIL

4. taseme kutseõpe (vähemalt põhiharidus)

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtu-tingimused Väljund, märkused
Maastikuehitaja 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2 a kutse
mittestatsionaarne 2 a motivatsioonikiri kutse
Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja) 45 EKAP statsionaarne töökohapõhine 9 kuud kutse, õppetöö algus märts 2017
Maastikuehitaja (osakutse sillutise paigaldaja)  30 EKAP statsionaarne töökohapõhine 6 kuud  kutse, õppetöö algus märts 2017
Aednik 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2 a kutse
  mittestatsionaarne 2 a kutse
Florist 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 2 a kutse
mittestatsionaarne 2 a motivatsioonikiri kutse
Tekstiilkäsitöö 120 EKAP mittestatsionaarne 2a motivatsioonikiri, vestlus 23. augustil kutse

KESKHARIDUSE BAASIL

5. taseme kutseõpe

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtu-tingimused Väljund, märkused
Keskkonnakaitse 140 EKAP statsionaarne koolipõhine 2,5 a dokumentide vastuvõtt hiljemalt 1. veebruaril 2017 õppetöö algab 6. veebruaril 2017
mittestatsionaarne 2,5 a motivatsioonikiri

MAARJA KÜLA ÕPPERÜHM

2. taseme kutseõpe

Õpinguid võivad alustada eelkutseõppe läbinud intellektipuudega inimesed, kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava alusel.

Õppekava Õppekava maht Õppevorm Õppeaeg Vastuvõtu-tingimused Väljund, kutse
Abiaednik 120 EKAP statsionaarne koolipõhine 3 a Eelkutseõppe perioodi* läbimine Maarja Külas 8.–11.08. Abiaednik, tase 2, osakutsed: istutaja, tase 2 aiakultuuride hooldaja, tase 2

* Eelkutseõppe periood:
4-päevane aiandusalane laager Maarja Külas perioodil  8.08 – 11.08.  Laagri jooksul hinnatakse kutsesobivust ning õpilaskandidaat saab võimaluse osaleda II ja III aasta õpilastega ühisel aianduse suvepraktikal.
Ööbimine telkides Maarja Küla territooriumil (vajadusel võimalus kasutada ööbimiseks ka siseruume). Orienteeruv päeva hind kuni 20 eurot.
Eelkutseõppe perioodil osalemiseks saata e-mail õpperühma õppejuhile Huko Laanojale, huko.laanoja@aianduskool.ee
Kontakt ja info tel: 5396 7369


DOKUMENTIDE VASTUVÕTT

Statsionaarsesse õppesse

VESTLUS  statsionaarsesse õppesse – teisipäeval, 16. augustil  (NB! Ka nendega, kes 6. juulil vestlusel osaleda ei saanud) algusega kell 9.00. Vestlusele tulles palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Mittestatsionaarsesse õppesse kuni 14. august 2016.   VASTUVÕTT LÕPPENUD!

 • motivatsioonikiri (kuni ühel A4 leheküljel)
 • haridustaset tõendava dokumendi koopia
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • 2 fotot (3×4 cm)
 • vormikohane avaldus (doc)

Dokumendid võib esitada:

 1. Elektroonselt e-posti aadressil vastuvott@aianduskool.ee
 2. Eesti Postiga aadressil Räpina Aianduskool, Pargi 32  Räpina 64505 Põlvamaa.

Dokumentide vastuvõtt kohapeal E-N kell 8.30-15.30, R kell 8.30-15.00.

Räpina Aianduskooli vastuvõtukomisjoni töökord

Neli aastaaega Räpinas
Unistuste koolipäev 2012
Vaade Räpina Aianduskoolile linnulennult