Põhihariduse baasil

4. taseme kutsekeskharidusõpe

Õppima võivad asuda ka vähemalt 22aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid.

Aednikõppeaeg 3 aastat
maht 180 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
sisseastumisvestlus
23.08.2022 kl 9.00-14.00
keskharidus
kutse Aednik, tase 4
Floristõppeaeg 3 aastat
maht 180 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
sisseastumisvestlus
23.08.2022 kl 9.00-14.00
keskharidus
kutse Florist, tase 4
Maastikuehitajaõppeaeg 3,5 aastat
maht 210 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
sisseastumisvestlus
23.08.2022 kl 9.00-14.00
keskharidus
kutse Maastikuehitaja, tase 4

4. taseme kutseõpe

Õppima asumisel eelduseks vähemalt põhiharidus.

Aednikõppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
sisseastumisvestlus
23.08.2022 kl 9.00-14.00
kutse Aednik, tase 4
Aednik
suunatud tootmisele, ettevõtlusele
õppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP
mittestatsionaarne
Vastuvõtt lõppenud!kutse Aednik, tase 4
Floristõppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
sisseastumisvestlus
23.08.2022 kl 9.00-14.00
kutse Florist, tase 4
Floristõppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP
mittestatsionaarneVastuvõtt lõppenud!kutse Florist, tase 4
Maastikuehitajaõppeaeg 2,5 aastat
maht 150 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
sisseastumisvestlus
23.08.2022 kl 9.00-14.00
kutse Maastikuehitaja, tase 4
Maastikuehitaja
suunatud juhtimisele, ettevõtlusele,
õppetöö algus nov 2022
õppeaeg 2,5 aastat
maht 150 EKAP
mittestatsionaarnesisseastumiseks esitada motivatsioonikirikutse Maastikuehitaja, tase 4
Tekstiilkäsitöölineõppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP
mittestatsionaarnesisseastumisvestlus 23.08.2022,
kaasa võtta 4-5 omavalmistatud käsitööeset
kutse Tekstiilkäsitööline, tase 4

statsionaarõpe = päevaõpe
mittestatsionaarõpe = kaugõpe

<< Dokumentide esitamise lehele