Põhihariduse baasil

4. taseme kutsekeskharidusõpe

Õppima võivad asuda ka vähemalt 22aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid.

Aednikõppeaeg 3 aastat
maht 180 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
sisseastumistest ja vestlus 3. juulil 2024
keskharidus
kutse Aednik, tase 4
Floristõppeaeg 3 aastat
maht 180 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
sisseastumistest ja vestlus 3. juulil 2024
keskharidus
kutse Florist, tase 4
Maastikuehitajaõppeaeg 3 aastat
maht 180 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
sisseastumistest ja vestlus 3. juulil 2024keskharidus
kutse Maastikuehitaja, tase 4

4. taseme kutseõpe

Õppima asumisel eelduseks vähemalt põhiharidus.

Aednikõppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
sisseastumistest ja vestlus 3. juulil 2024kutse Aednik, tase 4
Aednik
suunatud tootmisele, ettevõtlusele
õppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP
mittestatsionaarne
sisseastumiseks vajalik teha motivatsioonitestkutse Aednik, tase 4
Floristõppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
sisseastumistest ja vestlus 3. juulil 2024
kutse Florist, tase 4
Floristõppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP
mittestatsionaarnesisseastumiseks vajalik teha motivatsioonitest
kutse Florist, tase 4
Maastikuehitajaõppeaeg 2,5 aastat
maht 150 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
sisseastumistest ja vestlus 3. juulil 2024
kutse Maastikuehitaja, tase 4
Maastikuehitaja
õppeaeg 2,5 aastat
maht 150 EKAP
mittestatsionaarnesisseastumiseks vajalik teha motivatsioonitestkutse Maastikuehitaja, tase 4
Tekstiilkäsitöölineõppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP
mittestatsionaarnesisseastumiseks vajalik teha motivatsioonitest; sisseastumisvestlus 3. juulil 2024;
kaasa võtta 4-5 omavalmistatud käsitööeset
kutse Tekstiilkäsitööline, tase 4

statsionaarõpe = päevaõpe
mittestatsionaarõpe = kaugõpe

<< Dokumentide esitamise lehele