Keskhariduse baasil

5. taseme kutseõpe

Keskkonnakaitseõppeaeg 2,5 a
maht 140 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
sisseastumisvestlus 3. juulil 2024
Keskkonnakaitseõppeaeg 2,5 a
maht 140 EKAP
mittestatsionaarnesisseastumiseks esitada motivatsioonikiri
Meisteraednik
iluaednik
jätkuõpe
õppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP
mittestatsionaarne- eelduseks 4. taseme õppe läbimine või tasemele vastavate kompetentside tõestamine;
- kehtiv taimekaitsetöötaja tunnistus
- vähemalt 4aastane erialane töökogemus
- sisseastumisvestlusel osalemine
kutse Meisteraednik, tase 5
Meisteraednik
puuviljakasvataja
jätkuõpe
õppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP
mittestatsionaarne- eelduseks 4. taseme õppe läbimine või tasemele vastavate kompetentside tõestamine;
- kehtiv taimekaitsetöötaja tunnistus
- vähemalt 4aastane erialane töökogemus
- sisseastumisvestlusel osalemine
kutse Meisteraednik, tase 5
Meisteraednik
köögiviljakasvataja
jätkuõpe
õppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP
mittestatsionaarne- eelduseks 4. taseme õppe läbimine või tasemele vastavate kompetentside tõestamine;
- kehtiv taimekaitsetöötaja tunnistus
- vähemalt 4aastane erialane töökogemus
- sisseastumisvestlusel osalemine
kutse Meisteraednik, tase 5
Meisterfloristjätkuõpe
õppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP
mittestatsionaarneeelduseks 4. taseme õppe läbiminekutse Meisterflorist, tase 5
Tekstiilkäsitööline
pitstehnikas esemete valmistaja
jätkuõpe
õppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP
mittestatsionaarne- eelduseks 4. taseme õppe läbimine või tasemele vastavate kompetentside tõestamine;

kutse Tekstiilkäsitööline, tase 5

4. taseme kutseõpe

Õppima asumise eelduseks vähemalt põhiharidus.

Aednikõppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
sisseastumisvestlus 3. juulil 2024kutse Aednik, tase 4
Aednik
suunatud tootmisele, ettevõtlusele
õppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP
mittestatsionaarne
sisseastumiseks esitada motivatsioonikirikutse Aednik, tase 4
Floristõppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
sisseastumisvestlus 3. juulil 2024
kutse Florist, tase 4
Floristõppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP
mittestatsionaarnesisseastumiseks esitada motivatsioonikiri
kutse Florist, tase 4
Maastikuehitajaõppeaeg 2,5 aastat
maht 150 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
sisseastumisvestlus 3. juulil 2024
kutse Maastikuehitaja, tase 4
Maastikuehitaja
õppeaeg 2,5 aastat
maht 150 EKAP
mittestatsionaarnesisseastumiseks esitada motivatsioonikirikutse Maastikuehitaja, tase 4
Tekstiilkäsitöölineõppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP
mittestatsionaarnesisseastumisvestlus 3. juulil 2024;
kaasa võtta 4-5 omavalmistatud käsitööeset
kutse Tekstiilkäsitööline, tase 4

statsionaarõpe = päevaõpe
mittestatsionaarõpe = kaugõpe

<< Dokumentide esitamise lehele