Maarja küla õpperühma vastuvõtt

2. taseme kutseõpe

Õpinguid saavad alustada eelkutseõppe perioodi läbinud intellektipuudega inimesed, kes on lõpetanud põhikooli toimetuleku õppekava alusel.

Kutsevalikõppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
Abiaednikõppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
kutse Abiaednik, tase 2,
osakutsed: istutaja, aiakultuuride hooldaja

Eelkutseõppe periood on aiandusalane laager, mis toimub Maarja külas 8.-11. juuli või 12.-15. augustil 2024. Laagri jooksul hinnatakse õpilaskandidaadi kutsesobivust.  Loe täiendavalt…