Maarja küla õpperühma vastuvõtt

2. taseme kutseõpe

Õpinguid saavad alustada eelkutseõppe läbinud intellektipuudega inimesed, kes on lõpetanud põhikooli toimetuleku õppekava alusel.

Abiaednikõppeaeg 2 aastat
maht 120 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
kutse Abiaednik, tase 2,
osakutsed: istutaja, aiakultuuride hooldaja
Kutsevalikõppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP
statsionaarne
koolipõhine

Eelkutseõppe periood on aiandusalane laager, mis toimub Maarja külas 3.-6 juulil või 7.-10. augustil 2023. Laagri jooksul hinnatakse õpilaskandidaadi kutsesobivust.