Põhihariduse nõudeta

2. taseme kutseõpe

Abiaednik õppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
õppijale, kelle kodune keel on vene keel

3. taseme kutseõpe

Nooremaednikõppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP
statsionaarne
koolipõhine
kutse
Nooremaednik, tase 3
Nooremaednikõppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP
mittestatsionaarnesisseastumisel esitada motivatsioonikiri kutse
Nooremaednik, tase 3
Noorem-maastikuehitaja
õppetöö algus nov 2022  
õppeaeg 1 aasta
maht 60 EKAP
mittestatsionaarnesisseastumisel esitada motivatsioonikirikutse
Noorem-maastikuehitaja, tase 3

statsionaarõpe = päevaõpe
mittestatsionaarõpe = kaugõpe

<< Dokumentide esitamise lehele