Õppekasvuhoonete automatiseerimine

Projekti number: 2014-2020.1.03.23-0901 Meede: 2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt Algus- ja lõpptähtaeg: 01.08.2023 – 31.12.2023 Lühikirjeldus: Räpina Aianduskoolile kasvuhooneautomaatika soetamine ja uuendamine, et pakkuda tänapäevasemat ja reaal-elulisemat õpet, mis vastaks töömaailma ootustele. Hooajalisele kasvuhoonele paigaldatakse kasvuhoone juhtimise automaatika ning soojale kasvuhoonele lisatakse juba olemasoleva automaatika laiendus, et õppijad saaksid projektõppe raames lõimitud.. Loe edasi

Läti-Eesti aianduskoolide INTERREG Central Baltic projekt “Become More Competitive!”

Räpina Aianduskool on Bulduri Aianduskooli koostööpartneriks INTERREG Central Baltic projektis „Become more competitive beyond Your geographical and time constraints! Aligned distance learning modules in Landscape gardening matching industry needs and providing effective digital learning tools” (tõlge: Saa konkurentsivõimelisemaks väljaspool geograafilisi ja ajalisi piire! Maastikuehituse ühildatud kaugõppe moodulid, mis vastavad tööturu vajadustele ja pakuvad tõhusaid digitaalseid.. Loe edasi

Projekti „Tööandjate ja õppeasutuse koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel“ meediakajastus

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor “Tööandjate ja õppeasutuse koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel” oli avatud 17. augustist 2018 kuni 17. oktoobrini 2018. Projekti rahastavad: Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Riik. Taotlusvooru eelarve on 1 700 000 eurot. Räpina Aianduskool esitas projekti “Tööandjate ja õppeasutuse koostöö arendamine” ja sai toetuse 12 646,80 eurot perioodiks 02.01.2019 – 15.12.2019. Räpina Aianduskooli praktikasüsteemi arendamine, koostöö tugevdamine kooli ja praktikaettevõtete.. Loe edasi

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor “Tööandjate ja õppeasutuse koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel”

  Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor “Tööandjate ja õppeasutuse koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel” oli avatud 17. augustist 2018 kuni 17. oktoobrini 2018. Taotlusvooru eelarve on 1 700 000 eurot. Räpina Aianduskool esitas projekti “Tööandjate ja õppeasutuse koostöö arendamine” ja sai toetuse 12 646,80 eurot perioodiks 02.01.2019 – 15.12.2019 Toetatavad tegevused Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamine Õppeasutuse praktikasüsteemi arendamine Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate.. Loe edasi

PRÕM

Projekt nr.2014-2020.1.05.15-0003 Kutsehariduse maine tõstmine, töökohapõhise õppe laiendamine. 01.05.2018-30.06.2022 Projekt nr. 2014-2020.1.05.15-0003 Täiendav keeleõpe kutse-ja kõrghariduses. 01.09.2016-30.06.2021 Räpina Aianduskool  osaleb PRÕM-i täiendava  keeleõppe tegevuses 8.8. „Täiendav keeleõpe kutse-ja kõrghariduses“  alates 2016. aastast.  Pakume täiendavat eesti keele õpet muu emakeelega õppuritele.  Eesmärgiks on eestikeelse erialaõppe  toetamine erinevate õppemeetoditega, et õppurid suudaksid  õppekava edukalt läbida ning siseneda tööturule.  2021/ 22. õppeaasta 1. septembri.. Loe edasi

Sõbrad looduses

Räpina Aianduskool soovib pakkuda õpilastele võimalust 2 päeva viibida kaunis Põlvamaa looduses, saades praktilisi kogemusi ja isetegemisvõimalusi otse loodusest. Looduslaagri erinevates töötubades on võimalik harida ennast looduses toimuvaga. Lisaks uutele teadmistele on võimalus olla kehaliselt aktiivne (koolil on olemas jalgrattad, käimiskepid, jalg-, korv- ja võrkpallivarustus, sulgpallivarustus ja saalihokivarustus). Kooli juurde kuulub ka õpilaskodu, kus on.. Loe edasi

Mitteköetava kasvuhoone projekteerimine, ehitus

Mitteköetava kasvuhoone projekteerimine, ehitus Loe edasi

Leonardo da Vinci projekt “Gartenbau- Ausbildng in Europa”

Leonardo da Vinci projekt „Gartnbau- Ausbildnung in Europa“ /”Aiandus- haridus Euroopast”/   Projekti algus 01.08.2011 ja lõpp 31.09.2013 Projekt “Aiandus- haridus Euroopast” hõlmab vastastikust informatsiooni aiandusalase hariduse läbiviimise kohta partnerkoolide vahel. Projektist osa võtvad koolid olid Belgiast, Saksamaalt, Austriast, Poolast, Tśehhist, Rootsist, Sloveeniast, Śveitsist, Prantsusmaalt ja Ungarist. Projekti käigus keskenduti jägrnevatele teemadele: erialaõpetajate ja õpilaste.. Loe edasi