Leonardo da Vinci projekt “Gartenbau- Ausbildng in Europa”

Leonardo da Vinci projekt „Gartnbau- Ausbildnung in Europa“ /”Aiandus- haridus Euroopast”/

 

Projekti algus 01.08.2011 ja lõpp 31.09.2013

Projekt “Aiandus- haridus Euroopast” hõlmab vastastikust informatsiooni aiandusalase hariduse läbiviimise kohta partnerkoolide vahel.

Projektist osa võtvad koolid olid Belgiast, Saksamaalt, Austriast, Poolast, Tśehhist, Rootsist, Sloveeniast, Śveitsist, Prantsusmaalt ja Ungarist.

Projekti käigus keskenduti jägrnevatele teemadele:

  • erialaõpetajate ja õpilaste täiendõpe
  • Euroopas olemasolevate koostööpartnerite vahelise koostöö tugevdamine ja uute sidemete loomine
  • õpilastele välispraktikaks sobivate kohtade (koolid, asutused) välja valimine

Koostöö tulemusena valmis neljas keeles sõnaraamat aednikele, mis on kõigile kätte saadav  siit.

Räpinas toimus aiandusalane seminar 12.-16.07.2013. Seminari eesmärk oli rahvusvahelisele õpilas- ja õpetajaskonnale selgitada erinevaid püsiku peenra istutuskeeme, mida kasutatakse Inglismaal. Seminari käigus õpiti ära nelja erineva istutusskeemi projekteerimise põhimõtted, taimestamise põhimõtted ja erinevate istutuskeemide hoolduspõhimõtted. Seminari käigus viidi läbi reaalne püsikupeenra rajamise eelne ettevalmistamine ja istutamine. Euroopa õpilased ja õpetajad said selle seiminari käigus püsikupeenra rajamise ja projekteerimise kogemuse.

Projekti raames toimus Räpina Aianduskooli õpilastele ja töötajatele 28 lähetust. Sihtriikideks olid Austria, Saksaamaa, Śveits ja Sloveenia. Rahvusvahelistelt organiseeritud aednike kutsevõistlustel kõrvutasid osalevad partnerid õppestandardeid. Seeläbi uuendati õppe- ja koolitusprogramme ja tõsteti aiandusalase hariduse kvaliteeti. Tänu õppelähetustele välismaale sai tagatud integreeritud erialainete ja keele õppimine.

Võrdlusena teiste õpilastega toimus välislähetuse perioodil õppimise ja töötamise kombinatsioon, kus anti täiendõpe juba õpetamise käigus, mis suurendas päevase osakonna õpilaste motivatsiooni. Ühine reisimine tõstis õpilaste valmisolekut individuaalseks liikumiseks ja parandas seeläbi individuaalsete lähetuste kvaliteeti.

Otsene õpilaste osavõtt projektist andis neile ettekujutuse erinevatel maadel kasutatavatest kindlatest aiandus perspektiividest ja õppemeetoditest. Seeläbi võimaldatakse lõpetanutele perspektiivis parem võimalus Euroopa tööturul.

Lisainfot saksa keeles saab lugeda siit.