Projekti “Become more competitive!” õpiränded

Räpina Aianduskool on Bulduri Aianduskooli koostööpartneriks INTERREG Central Baltic projektis „Become more competitive beyond Your geographical and time constraints! Aligned distance learning modules in Landscape gardening matching industry needs and providing effective digital learning tools”.

Projekti käigus on toimunud Räpina Aianduskooli maastikuehituse õpilaste õpiränded Lätti Bulduri aianduskooli ning Bulduri kooli maastikuehitajad on omakorda käinud kogemusi omandamas Räpinas.

Esimene Bulduri maastikuehituse õpilaste õpiränne Räpina aianduskooli toimus 23.-28. augustil 2021. Õpirände raames oli läti õpilastel võimalus õppida puutööd ning maastikuehitamiseks vajalike masinate ja seadmete kasutamise õpetaja Marko Laanese käe all. Õpetaja Mairold Männiga toimus väikeaia ehitamise kiirkursus.

Pärast esimest õpirännet jäi pandeemiapiirangute tõttu pikk paus enne kui Räpina õpilastel avanes võimalus Buldurisse vastuvisiidile sõita. Niipea kui koroonaviirusest tingitud piirangud leevenesid, lähetati maastikuehitajate statsionaarõppe 2. kursus Bulduri kooli, kus osaleti intensiivsel arboristikakursusel. Projekti teine õpiränne toimus 28.03-2.04.2022. Koos õpilastega õpirändasid õpetajad Ivi Sirel ning Svea Soomets.

Järgmisele visiidile Buldurisse suunduti üsna varsti pärast päras teist õpirännet – 3. aasta statsionaarõppe maastikuehitajatel oli 9.05-14.05.2022 võimalus õppida puutööd Bulduri kooli vastvalminud puutöökojas, mille seadmed soetati samuti käimasoleva projekti raames. Muuhulgas oli võimalus külastada Bulduri kooli biotehnoloogialaborit. Õpirändel saatsid õpilasi õpetajad Marko Laanes ning Svea Soomets.

Kohe pärast meie õpilaste õpirännet saabus Bulduri kooli teine grupp Räpinasse, kus 16.-21.05. 2022 õpiti õpetaja Marko Laanese käe all puutööd ning aiaveekogude rajamist.