Projekti “Become More Competitive!” e-kursused

Räpina Aianduskool on Bulduri Aianduskooli koostööpartneriks INTERREG Central Baltic projektis „Become more competitive beyond Your geographical and time constraints! Aligned distance learning modules in Landscape gardening matching industry needs and providing effective digital learning tools”.

Koostöös kolleegidega Bulduri aianduskoolist on maastikuehituse õpetajad loonud maastikuehituse praktilist õpet toetavad Moodle kursused. Kursused on inglise keeles, et nende sisu oleks mõistetav nii eesti kui läti õppuritele.

Kursus: Construction of Borders and Fences 
Kursus: Machinery for bulk handling and surface shaping 
Kursus: Building a small garden 
Kursus: Establishing garden water bodies

Kõikide kursuste võti: interreg-guest

ENG:
Räpina School of Horticulture is a project partner of Bulduri Horticulture School in the INTERREG Central Baltic project “Become more competitive beyond Your geographical and time constraints!” Aligned distance learning modules in Landscape gardening matching industry needs and providing effective digital learning tools”.

In cooperation with colleagues from the Bulduri Horticulture School, the landscape gardening teachers have created Moodle courses that support the practical learning of landscape gardening. The courses are in English so that their content can be understood by both Estonian and Latvian students.

Course: Construction of Borders and Fences 
Course: Machinery for bulk handling and surface shaping 
Course: Building a small garden 
Course: Establishing garden water bodies

Key for all courses: interreg-guest