Projekti “Become More Competitive!” e-kursused

Räpina Aianduskool on Bulduri Aianduskooli koostööpartneriks INTERREG Central Baltic projektis „Become more competitive beyond Your geographical and time constraints! Aligned distance learning modules in Landscape gardening matching industry needs and providing effective digital learning tools”.

Koostöös kolleegidega Bulduri aianduskoolist on maastikuehituse õpetajad loonud maastikuehituse praktilist õpet toetavad Moodle kursused. Kursused on inglise keeles, et nende sisu oleks mõistetav nii eesti kui läti õppuritele.

Kursus: Basics of geodetic measurements
Kursus: Building a small garden 
Kursus: Construction of Borders and Fences 
Kursus: Development of gardens and parks
Kursus: Earthwork and earth working machinery
Kursus: Establishing garden water bodies
Kursus: Machinery for bulk handling and surface shaping 
Kursus: Preparation of the territory
Kursus: Rooftop gardens
Kursus: Tree felling outside the forest
Kursus: Soil
Kursus: Woodworking. Small forms of architecture

Kõikide kursuste võti: interreg-guest

ENG:
Räpina School of Horticulture is a project partner of Bulduri Horticulture School in the INTERREG Central Baltic project “Become more competitive beyond Your geographical and time constraints!” Aligned distance learning modules in Landscape gardening matching industry needs and providing effective digital learning tools”.

In cooperation with colleagues from the Bulduri Horticulture School, the landscape gardening teachers have created Moodle courses that support the practical learning of landscape gardening. The courses are in English so that their content can be understood by both Estonian and Latvian students.

Course: Basics of geodetic measurements
Course: Building a small garden 
Course: Construction of Borders and Fences 
Course: Development of gardens and parks
Course: Earthwork and earth working machinery
Course: Establishing garden water bodies
Course: Machinery for bulk handling and surface shaping 
Course: Preparation of the territory
Course: Rooftop gardens
Course: Tree felling outside the forest
Course: Soil
Course: Woodworking. Small forms of architecture

Key for all courses: interreg-guest