Seeneõpe – surmav, mürgine või ülimaitsev?

Seeneretkega metsa

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg:  L, 30.09. 2023 õppegrupi täitumisel. REGISTREERUMINE  KURSUSELE LÕPETATUD
Maht: 6 ak tundi
Osalustasu: 65€
Sihtgrupp:  Seeneretkele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad seeni tundma õppida või saada uusi teadmisi seentest.
Koolitaja: Irma Zettur, Taru Ülikooli loodusmuuseumi seente puhaskultuuride kogu kuraator. Räpina Aianduskooli seenekasvatuse õpetaja.
Koolituse alustamise nõuded: Kasuks tulevad mitmesugused teadmised seentest.

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
1.On täiendanud või värskendanud oma teadmisi seentest.
2.Oskab eristada söödavat seeneliiki mittesöödavast seeneliigist.
3.Omab teadmisi erinevaks otstarbeks kasutavate seeneliikide kohta (nt. värviseened, ravimseened).
4.Oskab käituda seenemürgistuse ohu korral.

Kursuse sisu:
Seeneõppe eriline fookus on suunatud levinumate söögiseente äratundmisel, millega saab pärast kursuse läbimist ka iseseisvalt hõlpsasti tegeleda. Sealjuures on oluline teada, kuidas eristada söödavaid seeni mürgistest seentest. Seetõttu on kursusesse ka põimitud olulisemad käitumisreeglid seenemürgistuse vältimiseks.
Seeneõppe peamine osa toimub metsas seeni tundma õppides, kuid enne metsa siirdumist toimub klassiruumis väike ülevaade seentest.
A: Teoreetiline õpe
1)Seente roll looduses, nende seos teiste organismidega ja seeneriigi mitmekesisus.
2)Söögiseened ja mürgised seened ning mittesöödavad seened.
3)Seente määramine.
4)Tutvume seeneliikidega kellel on lisaks söögiseene olemisele ka teine praktiline otstarve (värviseened, ravimseened).
5)Seente mürgistused ja nende vältimine.

B: Praktiline õpe
1)Täienda ja rikastada seniseid teadmisi metsas korjates seeni.
2)Õpime kuidas seeni õigesti määrata.
3)Vaatame ja uurime metsas väliselt sarnaseid seeneliike, kuid söödavuse koha pealt kardinaalselt erinevad – (surmavalt) mürgised või söödavad.

Koolitusjuht: Eda Gross, tel. 7961 549; 5346 1209

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on kohti. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse ÕK_ Seeneõpe ja õppekorraldusega, sh olete teadlik, et vastavalt õppekorralduse punktidele 7.5 ja 7.6 säilib kursusele kohale ilmumata jätmise ja katkestamise korral täiemahuline koolitusarve tasumise kohustus.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks või koolitus ära jätta.

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras, koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust veel ühendust!

 

Registreerumine kursusele lõpetatud