Väheväärtusliku põllumaa metsastamine

Koht: Metsa talu, Ihamaru küla, Kanepi vald, Põlvamaa
Aeg: 22.03. – 23.03.2024
Maht: 16 ak h
Hind:  150€
Juhendaja: Urmas Roht, Eesti Põllumajanduse Akadeemia, 1982, Metsamajanduse insener. Töökogemus RMK looduskaitse osakonna juhatajana; AS Lemeks, puiduvarumise osakonna juhatajana, 5 aastat metsanduses tegutsenud eraettevõtte omanikuna; Rohu Taimeaia peremees.
Koolitusjuht: Elina Oeselg, 56 671 936, elina.oeselg@aianduskool.ee

Koolitus on mõeldud maaomanikele, ka põllumajandusettevõtjatele.

Kursuse läbinu:
  • Orienteerub, millise puuliigi kasvatamine on tema väheväärtuslikul põllumaal kõige otstarbekam.
  • Teab, millised on olulisemad tööd uue metsapõlve kasvatamisel.
  • Valida õige tehnika ja töövõtted metsauuenduse teostamiseks.

NB! Osalejal tuleks kaasa võtta kindlasti töökindad ja vastavalt ilmale tööriided ja -jalanõud, sest praktiline tegevus toimub väljas!

Lisateave: Koolitustasus ei sisaldu majutus ega toitlustus. Koolituskohas on õppepäevadel võimalus lisatasu eest einestada (kohv, lõunasöök).

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse algust edasi lükata või kursus ära jätta. Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust e-posti teel ühendust. Andmed arve koostamiseks edastatakse raamatupidamisse peale seda, kui miinimumhulk huvilisi on registreerunud ja on kindel kursuse toimumine.

Õppegrupis vabu kohti: 10

Kursusele registreerumise vorm

Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga. *
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja