Eramukrundi kujundamise ABC

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 18.03. – 06.04.2024, Õpe toimub 18.03. – 20.03 MS Teams keskkonnas ja 05.04. – 06.04 kontaktõppena Räpinas. Õpiväljundite saavutamiseks on vajalik osaleda kõigil viiel õppepäeval.
Maht: 30 ak h (24 kontakttundi)
Hind:  190€
Juhendaja: Tiina Länkur, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja

Koolituse sihtgrupp on:

  • Eramukrundi omanikud, kes alustavad oma eramukrundi kujundamist.
  • Aiandushuvilised, kes soovivad kujundada (ka ümber kujundada) oma koduaeda.
  • Teadlikud eramukrundi omanikud, kes soovivad teada alustõdesid aia kujundamisest ja oma soovide võimalustest, kuid tellivad siiski oma eramukrunti kujundama spetsialisti.

Kursuse alustamise nõuded:

  • Arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel
  • Isikliku arvuti kasutamise võimalus veebiõppes osalemiseks

Koolitus koosneb kahest õppeplokist, millest esimene, 18.03. – 20.03 toimub veebis (MS Teams keskkonnas) argipäeva õhtutel  E, T, K, kell 17.30 – 20 ja teine, R-L, 05.04. – 06.04 kontaktõppena Aianduskoolis.  R, kell 11.00 – 18.10; L, kell 9.00 – 16.00

Kursuse läbinu:
➢Loeb haljastusplaani ja inventeerib planeeritavat aiaruumi;
➢Kogub ja kannab kinnistuplaanile aia kujundamise lähteülesande;
➢Jagab planeeritavat aiaruumi erineva otstarbega tsoonideks lähtuvalt tellija soovidele;
➢Orienteerub kujundusteemades ning olukordadest lähtuvalt leiab planeeritavale ruumile sobivaima;
➢Valib ilutaimed, nimetab ja selgitab ilutaimede kasvunõudeid lähtudes planeeritavast aiaruumist ning värvusõpetuse ja kompositsiooni põhimõtetest;
➢Kujundab juhendamisel funktsionaalselt ja esteetiliselt toimiva väikeaia

Lisateave: Koolitustasus ei sisaldu majutus ega toitlustus. Kursusel osalejal on võimalus ööbida kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuse broneerib kursusel osaleja ise tel: 5333 3554 Täpsem info: https://www.aianduskool.ee/opilaskodud/

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse algust edasi lükata või kursus ära jätta. Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust e-posti teel ühendust. Andmed arve koostamiseks edastatakse raamatupidamisse peale seda, kui miinimumhulk huvilisi on registreerunud ja on kindel kursuse toimumine.

Lisainfo kursuse kohta koolitusjuhilt: Eda Gross, eda.gross@aianduskool.ee; tel. 5346 1209

Õppegrupis vabu kohti: 14

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Osaleja telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja