Vastuvõtt 2017


Räpina Aianduskooli on vastu võetud:

Statsionaarsesse õppesse õpilaskandidaadid, kes käisid vestlusel 11. juulil või varem.
Palume õppima asumine kinnitada vastavalt kooli poolt e-posti teel saadetud teatele hiljemalt 31. juulil 2017.

Mittestatsionaarsesse õppesse aedniku, maastikuehitaja, floristika ja keskkonnakaitse õppekavadele õpilaskandidaadid, kes esitasid nõuetekohased dokumendid 9. juuliks.
Palume õppima asumine kinnitada vastavalt kooli poolt e-posti teel saadetud teatele hiljemalt 31. juulil 2017.

Tekstiilkäsitöö õppekavale vastuvõetud õpilased (õppima asumine kinnitada hiljemalt 31. juuliks 2017):

TK 17-42-M1                                                             1. õppesessioon toimub perioodil 11.- 15. september 2017

 1. Eret Arbma
 2. Ulvi Hain
 3. Merike Hansen
 4. Margit Kalamees
 5. Ave Karu
 6. Maris Koka
 7. Marju Kurg
 8. Matli Leesik
 9. Katrin Puskar
 10. Kaire Sütt
 11. Piia Tšeskidov
 12. Annika Veidenberg
 13. Pille Vennikas

TK 17-42-M2                                                             1. õppesessioon toimub perioodil 18.- 22. september 2017

 1. Ieva Ait
 2. Helen Kannela
 3. Reilika Kokmann
 4. Liili Laan
 5. Triin Labi
 6. Carolina Loog
 7. Merle Lättekivi
 8. Meryt Mätlik
 9. Iivika Praakle
 10. Sandra Rääk
 11. Getlin Saaring
 12. Katrin Sisask
 13. Kaia Väljaäär

Ootele jäävad: Krista Paabusk ja Ingrid Soidla

Toimub täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele! 

< Vastuvõtu lehele