Täiendav vastuvõtt

DOKUMENTIDE VASTUVÕTT VABADELE ÕPPEKOHTADELE JÄTKUB
statsionaarsesse ja mittestatsionaarsesse õppesse järgmistele õppekavadele:

statsionaarne (päevane) õpe
• nooremaednik (kutseõpe, 1a)
• aednik (kutsekeskharidusõpe, 3a)
• aednik (kutseõpe, 2a)
• florist (kutsekeskharidusõpe, 3a)
• florist (kutseõpe, 2a)
• maastikuehitaja (kutsekeskharidusõpe, 3a)
• maastikuehitaja (kutseõpe, 2a)
• keskkonnakaitse (kutseõpe keskhariduse baasil, 2,5a)

mittestatsionaarne õpe (sessioonõpe)
• keskkonnakaitse (kutseõpe keskhariduse baasil, 2,5a)

Vastuvõtutingimuste ning õppekavadega on võimalik tutvuda siin.

Statsionaarsesse õppesse vastuvõetud õpilaste nimekirjad avaldatakse esmaspäeval, 21. augustil kooli veebilehel.
Mittestatsionaarsesse õppesse aianduse, maastikuehituse, keskkonnakaitse ja floristika erialale vastuvõetud õpilaste nimekirjad avaldatakse reedel, 25. augustil kooli veebilehel.

< Tagasi vastuvõtu lehele