Viljapuude lõikamine ja tüvede ravimine

Toimumise aeg: 30. – 31.03. 2020
Toimumise koht:  Kiviõli I Keskkool, Viru 14, Kiviõli
Maht: 16 ak tundi (2 õppepäeva)
Osalustasu: 75€
Koolituse läbiviija: Juta Lopp, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja

Sihtgrupp: Lüganuse valla elanikud

Koolituse läbinu:

  • Valib kujundamiseks sobiva võratüübi.
  • Valib ja kasutab sobivad lõikamise ja kujundamise võtted.
  • Määrab lõikustööde vajaduse.
  • Lõikab viljapuid.
  • Ravib viljapuude tüvekahjustusi.

NB! Kursusel osalemiseks on vajalikud töökindad!

Õppepäevade AJAKAVA 

30.märts 31.märts
10.00 – 11.30 õppetegevus
11.30 – 11.40 paus
11.40 – 13.10 õppetegevus
13.10 – 13.50 lõunapaus
13.50 – 15.20 õppetegevus
15.20 – 15.30 paus
15.30 – 17.00 õppetegevus (aias)
9.00 – 12.00 praktiline õppetegevus (aias)
12.00 – 12.45 lõuna
12.45 -15.45 praktiline õppetegevus (aias)

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 20. märtsil või õppegrupi täitumisel.

Kursusele registreerumise lisainfo Räpina Aianduskooli kodulehel koolitus@aianduskool.ee   või tel: 796 1549; 5346 1209

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.