Viinapuude sügislõikus ja paljundamine

Viinamarjakasvatuse õppepäev

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: N 17. oktoober 2019 algusega kell 9.00
Maht: 9 ak tundi

Juhendajad:
Jaan Kivistik – Eesti Aiandusliidu puuviljanduskomisjoni liige, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja aastatel 1967-2015. Puuviljanduse õpetaja alates aastast 1970. On avaldanud artikleid ja raamatuid, kogunud viinamarjasorte, tegelenud FIE-na marjade ja istikute tootmisega. Aiandusterminoloogia komisjoni liikmena tegeleb alates 2013.
Liisi Kont – Räpina Aianduskooli  aianduse eriala kutseõpetaja.

Õppepäeva ajakava:
9.00 — 10.00 Sügislõikus ja katmine talveks
10.00 – 10.05 Paus
10.05 – 11.00 Viinapuude paljundamine
11.00 — 11.30 Lõuna
11.30 – 14.30 Sügislõikus ja talveks katmine (Räpina hooldekodu aias)
14.30 – 16.00 Külaskäik Boriss Kiviranna juurde.

Hind:  55€

RÄPINA AIANDUSKOOL ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOSTÖÖPARTNER.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Õppegrupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post *
Aeg:
Koht
Põhjendus ja lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik


Maksja andmed