Viinapuude sügislõikus ja paljundamine

Viinamarjakasvatuse õppepäev

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 15. oktoober 2020
Maht: 8 ak tundi

Juhendaja: Liisi Kont – Räpina Aianduskooli  aianduse eriala kutseõpetaja.
Jaan Kivistik – pikaaegne Aianduskooli õppejõud, aiandusteadlane, praktik, mitmete aiandusalaste raamatute autor.

Hind:  55€

Õppepäeva ajakava:

9.00-9.45 Viinapuude paljundamine – 1 h (L.Kont)
9.45 – 10.00 Paus
10.00 – 11. 15 Sügislõikus ja katmine talveks – 1h (j.Kivistik)
11.15 – 11.45 Lõuna
11.45 – 14.30 Sügislõikus ja talveks katmine (hooldekodu aias) J.Kivistik ja S.Tooding
14.30-16.00 Külaskäik Jaan Kivistiku aeda

RÄPINA AIANDUSKOOL ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOSTÖÖPARTNER.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Õppegrupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post *
Aeg:
Koht
Põhjendus ja lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik


Maksja andmed