Vastuvõtt 2016

JÄTKUB DOKUMENTIDE VASTUVÕTT  STATSIONAARSESSE ÕPPESSE
järgmistele õppekavadele:

  • abiaednik (kutseõpe, tase 2, Maarja Küla õpperühm)
  • nooremaednik (kutseõpe, tase 3; 1 aasta, õpilasele, kelle kodune keel on vene keel)
  • nooremaednik (kutseõpe, tase 3; 1 aasta, töökohapõhine e õpipoisiõpe)
  • aednik (kutsekeskharidusõpe, tase 4; 3 aastat)
  • aednik  (kutseõpe, tase 2; 2aastat)
  • florist (kutsekeskharidusõpe, tase 4; 3 aastat)
  • florist (kutseõpe, tase 4; 2 aastat)
  • maastikuehitaja (kutsekeskharidusõpe, tase 4; 3 aastat)
  • maastikuehitaja (kutseõpe, tase 4; 2 aastat)
  • keskkonnakaitse (kutseõpe, tase 5;  2,5 aastat)  UUS!

Rohkem infot https://www.aianduskool.ee/vastuvott/