Vastuvõtt 2015

VESTLUS statsionaarse õppe õpilaskandidaatidega toimub 17. ja 18. augustil (vastavalt õpilaskandidaadi soovile ja võimalusele; ka nendega, kes 3. juulil vestlusel osaleda ei saanud) algusega kell 9.00.

Dokumentide vastuvõtt statsionaarsesse õppesse jätkub järgmistel õppekavadel:

  • nooremaednik (kutseõpe, 1a, õpilasele, kelle kodune keel on vene keel)
  • aednik (kutsekeskharidusõpe, 3a)
  • aednik  (kutseõpe, 2a)
  • florist (kutsekeskharidusõpe, 3a)
  • florist (kutseõpe, 2a)
  • maastikuehitaja (kutsekeskharidusõpe, 3a)
  • keskkonnakaitse (kutseõpe keskhariduse baasil, 2a)

Vastuvõtutingimuste ning õppekavadega on võimalik tutvuda https://www.aianduskool.ee/vastuvõtt/

VESTLUS mittestatsionaarse õppe Tekstiilkäsitöö õppekava kõikide õpilaskandidaatidega toimub esmaspäeval, 24. augustil algusega kell 10.00.
Vestluse ajakava täpsustamisel. Palume kaasa võtta 4-5 endavalmistatud näidistööd.
Kooli vastuvõetud tekstiilkäsitöö eriala õpilaste nimekiri avalikustatakse teisipäeval, 25. augustil kooli veebilehel.

 

RÄPINA AIANDUSKOOLI  ON VASTU VÕETUD

Statsionaarsesse õppesse vastuvõetud õpilaste nimekirjad avaldatakse reedel, 21. augustil kooli veebilehel.

Mittestatsionaarsesse õppesse aianduse, maastikuehituse, keskkonnakaitse ja floristika erialale vastuvõetud õpilaste nimekirjad avaldatakse reedel, 21. augustil kooli veebilehel.