Vastuvõtt 2015 jätkub

RÄPINA AIANDUSKOOLI  ON VASTU VÕETUD

Statsionaarsesse õppesse õpilaskandidaadid, kes käisid vestlusel 3. juulil või varem.
Palume õppima asumine kinnitada vastavalt kooli poolt e-posti teel saadetud teatele hiljemalt 20. juulil 2015.

Mittestatsionaarsesse õppesse aedniku, maastikuehitaja, floristika ja keskkonnakaitse õppekavadele õpilaskandidaadid, kes esitasid nõuetekohased dokumendid 1. juuliks.  Palume õppima asumine kinnitada vastavalt kooli poolt e-posti teel saadetud teatele hiljemalt 20. juulil 2015.
Tekstiilkäsitöö õppekava kõikide õpilaskandidaatidega toimub vestlus esmaspäeval, 24. augustil. Vestluse ajakava täpsustamisel. Palume kaasa võtta 4-5 endavalmistatud näidistööd.

10. AUGUSTINI  JÄTKUB DOKUMENTIDE VASTUVÕTT
statsionaarsesse ja mittestatsionaarsesse õppesse järgmistele õppekavadele:

statsionaarne (päevane) õpe

 • nooremaednik (kutseõpe, 1a, õpilasele, kelle kodune keel on vene keel)
 • aednik (kutsekeskharidusõpe, 3a)
 • aednik  (kutseõpe, 2a)
 • florist (kutsekeskharidusõpe, 3a)
 • florist (kutseõpe, 2a)
 • maastikuehitaja (kutsekeskharidusõpe, 3a)
 • maastikuehitaja (kutseõpe, 2a)
 • keskkonnakaitse (kutseõpe keskhariduse baasil, 2a)

mittestatsionaarne õpe (sessioonõpe)

 • maastikuehitaja (kutseõpe, 2a)
 • florist (kutseõpe, 2a)
 • tekstiilkäsitöö (kutseõpe, 2a)
 • keskkonnakaitse (kutseõpe keskhariduse baasil, 2a)

Vastuvõtutingimuste ning õppekavadega on võimalik tutvuda https://www.aianduskool.ee/vastuvott/

VESTLUS statsionaarse õppe õpilaskandidaatidega toimub 17. ja 18. augustil (vastavalt õpilaskandidaadi soovile ja võimalusele; ka nendega, kes 3. juulil vestlusel osaleda ei saanud) algusega kell 9.00.