Valdur Mikita loeng

11. märtsil kell 16.00 on kõigil huvilistel võimalus Räpina Aianduskoolis kohtuda Valdur Mikitaga. Koos arutletakse järgmiste teemade üle :
eestlaste loodustunnetus, looduse ja kultuuri seosed, metsa kultuurilised funktsioonid.
Kohtumine toimub seminariruumis (ruum 334).

Projekt “Tööandjate ja õppeasutuse koostöö arendamine”.
Projekti rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Riik.