Vähelevinud vili-, leht- ja juurköögiviljade kasvatamine avamaal

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 16. märts – 11. mai 2018 
Koolituspäevad toimuvad reedeti 16.03., 06.04., 20.04., 04.05. ja 11.05. algusega kell 9.00!
Maht: 34 tundi

Sihtrühm: eralase hariduseta, aegunud oskustega 50+ inimesed, väikeettevõtjad (nt. väiketalupidajad).

Koolituse läbinu :
1. tunneb vähelevinud köögiviljakultuuride liike -ja sorte;
2. rakendab vähelevinud köögiviljakultuuride kasvatamisel ja hooldamisel agrotehnoloogia nõudeid ja kasutab vajalikku tehnikat;
3. teab mahedalt kasvatatavate vähelevinud köögiviljade peamisi kasvunõudeid ja oskab neid vajadusel kultuuridele luua;
4. teab ja tunneb haigusi ja kahjureid, oskab kasutada tõrjet;
5. koristab, sorteerib, pakendab, markeerib ning ladustab saagi.

ÕK_ Vähelevinud vili-, leht- ja juurköögiviljade kasvatamine avamaal

Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit