Uusi ja unustatud puuvilja-marjakultuure koduaeda ning väiketootmisse

Aeg: 16.05. – 07.06.2024, algusega kell 9.00
Õppepäevad: 16.-17.mai ja 06.-07.juuni 2024
Maht: 32 ak tundi
Koolitajad: Urmas Roht, Räpina Aianduskooli õppemajandi juhataja. Mitmete raamatute autor (näit. Lehtpuud I ja II; 90 magnooliat; 90 kodumaist puittaime; 90 rododendronit; 90 tavalisemat võõrpuittaime; 90 tähtsamat oksapuud; Räägin sulle loodusest jne). 
Toivo Niiberg, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja. 45 aastat pedagoogilist tööstaaži. Omab loodusteaduste ja aianduse teadusmagistrikraade, on 47 aiandusalase raamatu autor või kaasautor, avaldanud sadu aiandusalaseid artikleid meie mainekamates meedia väljaannetes. 

Sihtgrupp: alustavad puuvilja-ja marjakasvatajad, hobiaednikud ja lihtsalt aiandushuvilised.
Koolituse alustamise nõuded: Algteadmised puuvilja-ja marjakultuuridest ning oskab nimetada levinuid puuvilja- ja marjakultuure.

Hind: 150€

Koolitusjuht: Eda Gross, tel. 5346 1209, eda.gross@aianduskool.ee

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel. 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelge kursuse nimetus, millel osalete. Muud ametlikud majutusvõimalused on valikuna Räpina valla kodulehel.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse Õppekava_ ja täienduskoolituse õppekorraldusega, sh olete teadlik, et vastavalt õppekorralduse punktidele 7.5 ja 7.6 säilib kursusele kohale ilmumata jätmise ja katkestamise korral täiemahuline koolitusarve tasumise kohustus.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo koolitusjuhilt või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks või kursus ära jätta.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegruppi arvamine toimub avalduste laekumise järjekorras. Koolitusjuht võtab teiega enne kursuse algust e-posti teel ühendust. Andmed arve koostamiseks edastatakse raamatupidamisse peale seda, kui miinimumhulk huvilisi on registreerunud ja on kindel kursuse toimumine.

Õppegrupis vabu kohti veel: 12

Kursusele registreerumise vorm

Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *