Uus- ja taaskasutusmaterjalidest individuaalrõivaste disain

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne
Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 26.09. – 05.12.2020  NB! Registreerumine kursusele lõpetatud.

Õppepäevad:
septembris: L, 26.sept.
oktoobris: L, 3.okt.; R-L, 9.-10.okt.; R-L, 16.-17.okt.; L,24.okt ja L,31.okt.
novembris: R-L, 13. – 14.nov.; L,21.nov.; R-L,27. – 28.nov.
detsembris: L, 5 dets.

Maht: 120 ak tundi (110 kontakttundi)

Koolitaja: Ülle Sarnit

Sihtgrupp:
– varem massõmblusettevõttes töötanud õmblejad;
– ettevõtjad individuaalõmblejad ja tekstiilkäsitöölised
Eelistatud on erialase tasemehariduseta täiskasvanud ja inimesed vanuses 50+. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Koolituse õpiväljundid: Kursuse läbinu:

  1. Valib keskkonnasäästlikel põhimõtetel rõivaste  disainimiseks vajalikud uus- ja taaskasutusmaterjalid  ning hindab taaskasutusmaterjalide kasutamisvõimalusi nende jääkväärtuse 
  2. Võtab mõõdud  ning konstrueerib erinevate seelikute  põhilõikeid, kohandab pihaosa põhilõikeid mõõtude järgi ja teeb  lihtsamaid moekohaseid tuletisi.
  3. Kujundab rõivaid  figuuri eripärasid arvestades.
  4. Teostab lihtsamate rõivaesemete juurdelõikust,  viib läbi rõivaproove ja teeb proovi parandusi.
  5. Kavandab ja kasutab rõivaesemete  õmblemisel  õiget 
  6. Teostab, vastavalt materjali omadustele, toote töötlemise sisese ja lõpp kuum-niiske töötlemise.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumine on lõppenud!
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.