Tuniisi tehnika kasutamine käsitöötoodete valmistamiseks

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina
Aeg: 10.02.-10.03.2018  Koolituspäevad laupäeviti 10.veebr., 17.veebr., 03.märts ja 10.märts algusega kell 9.00!
Maht: 40 tundi  

Õpetaja Ulve Kangro

Koolituse sihtgrupiks on erialase hariduseta oskuskäsitöö valdkonnas tegutsevad inimesed, kes vajavad oma toodangu mitmekesistamiseks, atraktiivsemaks muutmiseks ning müügiks ettevalmistamiseks täiendavaid oskusi ja alustavad erialase hariduseta madalama haridustasemega käsitööettevõtjad. Koolituse alustamiseks ja edukaks läbimiseks peaks koolitusele tulijal olemas olema algteadmised heegeldamisest ning ta ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes.

Koolituse läbinu valdab tuniisitehnikat ja valmistab sellest  turundamisvalmis toote.

ÕK Tuniisitehnika kasutamine

Hind: tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit