Tööalane motivatsioon ja enesearengu juhtimine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

I grupp Põlva, Metsa 1   17.oktoober – 7. november 2018 Kursus toimub kolmapäeva õhtuti 17.30 – 20.45, koolituspäevad on 17.10., 24.10., 31.10. ja 07.11.

II grupp Võru, Räpina mnt. 12, Võluvõru (Wermo maja). 6. – 7. dets. 2018 kell 9.00 – 16.15.

Maht: 16 tundi

Sihtrühm ja selle kirjeldus:
Täienduskoolitus täiskasvanud töötavale inimesele, kes soovib analüüsida oma tööalaseid motivaatoreid ja enesearengu võimalusi.

Õppe alustamise nõuded:
 Soov enesearenguks ja -analüüsiks
 Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.
 Valmisolek osaleda vähemalt 70 % õppetöös.

Õpiväljundid
Kursuse läbinu:
 teab tööalase motivatsiooni mõjutavaid tegureid ja enesearengu võimalusi (loetleb ja kirjeldab neid)  oskab ennast teadlikult analüüsida ning leida motivatsiooni emotsionaalse tasakaalu säilitamiseks ja suurendamiseks;  teab ja teadvustab endale töö ning õppimisega seonduvaid piiravaid uskumusi ja hoiakuid;
 oskab leida soovitud või olemasolevas töös võimalusi enesearenguks.

ÕK Tööalane motivatsioon ja enesearengu juhtimine

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 23.05.2018 nr 1.1-2/18/221 käskkirja alusel.
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Registreerumisvormil palun KINDLASTI MÄRKIDA “Koht” lahtrisse kummas grupis soovite osaleda (Põlva või Räpina).