Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 29.09.2022 – 31.03. 2023
Õpe toimub kahepäevaste õppeplokkide kaupa, algus hommikul kell 9:00.
N-R 29.-30. sept
N-R 13.-14.okt
N-R 24.-25.nov
N-R 19.-20.jaan
N-R 9.-10.veebr
N-R 9.-10.märts
N-R 30.-31.märts
Vajalik on osaleda kõikidel sessidel! Ettenägematute asjaolude ilmnemisel võib ajakavas ette tulla muudatusi.

Maht: 100 ak tundi
Koolitajad: Räpina Aianduskooli aianduse eriala õpetajad

 Sihtgrupp: Puukoolide ja aiandite töötajad; aianduse valdkonna ettevõtjad. Kutse Nooremaednik, tase 3, spetsialiseerumise Taimmaterjali paljundaja ja istikute kasvataja taotlejad. 

Koolituse alustamise nõuded: Aianduslikud alusteadmised; arvuti- ja internetikasutuse oskus algtasemel.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:

 • arvestab paljundusaegu, -tingimusi- ja –viise:
  ▪ poogib (silmastab, oksastab jm);
  ▪ paljundab taimmaterjali (juurevõsud, võsundid jm), lähtudes taimede paljundusviisist;
  ▪ paljundab pistikutega (lehe-, juure-, varrepistik, pistoks, haljaspistik, võrsik jm);
  ▪ paljundab generatiivselt (valib taimed ja seemned, tolmeldab, külvab jm), lähtudes taimest;
  ▪ kasvatab istikuid, lähtudes taimeliigi kasvutingimuste nõuetest;
  ▪ pakendab ja markeerib toodangu, arvestades taimmaterjali eripära;
 • kasutab töös erinevaid tööriistu, vahendeid ja materjale ohutult ja säästvalt,
 • kasutab erinevaid infoallikaid ja IKT-vahendeid ning hindab info usaldusväärsust.

Hind: Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 22.08.2022 käskkirja nr 1.1 2/22/252 alusel.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina. Majutuskoha broneerib soovija ise tel. 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelge kursuse nimetus, millel osalete. Muud ametlikud majutusvõimalused on valikuna Räpina valla kodulehel.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.

Registreerumine lõppenud.