Taimekaitse koolitus turustajatele

 
 
Toimumise koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina, õppeklass 313 III korrusel
Koolituse tellija: COOP Põlva

Toimumise aeg: 09.06.2020, kell 10.00 – 17.00 

Maht: 8h

Koolitaja: Tairi Albert

Sihtgrupp: Algajad ja ka täienduskoolitust vajavad taimekaitsevahendite turustajad.

Koolitusprogramm vastab Vabariigi Valitsuse 18.11.2013 määrusele nr.67 “Taimekaitsekoolituse programm, taimekaitsekoolitusel käsitletavate teemade ja koolituse kestuse nõuded” Taimekaitse koolitus lõpeb eksamiga.

Koolitusel osalenule ja edukalt eksami sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus koolitusel osalemise kohta, mille alusel väljastab Põllumajandusameti inspektor vastava sihtgrupi taimekaitsetöötaja tunnistuse.

Vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 03.06.2020 Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või eda.gross@aianduskool.ee

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Elukoha aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post *
Aeg:
Koht
Põhjendus ja lisainfo

Koolituse eest tasuja andmed kui maksja pole sama isik


Maksja andmed