Taimekaitse koolitus turustajatele

Toimumise koht: Veebikeskkond MS Teams
Toimumise aeg: E, 18.09.2023 kell 9.00 – 17.00 NB! Õppegrupp TÄITUNUD!
Maht: 10 ak h
Õppe keel: eesti keel
Koolitaja: Tairi Kruusma
Osalustasu: 85€

Õppepäeva AJAKAVA

1. Eeltöö õppepäevaks ➢ Saadud õppematerjalide läbitöötamine

2. Õppepäeval, 18.09.2023 9.00 – 11.00 õppetegevus veebis kontaktõppena

11.00 – 11.15 paus

11.15 – 13.15 õppetegevus veebis kontaktõppena

13.15 – 14.00 lõuna 14.00 – 17.00 EKSAM

Koolitusjuht: Eda Gross, tel. 7961 549; 5346 1209

Sihtgrupp: Taimekaitsevahendite turustajad (nii algajad kui ka taimekaitse tunnistuse pikendajad)

Õppe alustamise ja eduka läbimise tingimusteks on:

  • arvutialased oskused tavakasutaja tasemel,
  • igal osalejal koolitusel vajalik arvuti,
  • töökorras kaamera, mikrofoni ja kõlaritega arvuti,
  • eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel,
  • digiallkirjastamise võimalus ning dokumentide digiallkirjastamise oskus (ID kaardi või telefoniga),
  • osaleja isiklik  telefoni number ja e-posti aadress (vajalik täita juba koolitusele registreerumisel).

Vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel.

Koolitusprogramm vastab Vabariigi Valitsuse 18.11.2013 määrusele nr.67 “Taimekaitsekoolituse programm, taimekaitsekoolitusel käsitletavate teemade ja koolituse kestuse nõuded” Taimekaitse koolitus lõpeb eksamiga.

Kursuse põhiteemad:

1. Taimekaitsevahendite valdkond
1) Kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele, hoidmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded.
2) Ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi, toimespektri ja ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted.
3) Kultuurtaimede kahjustajad ja nende tõrjevõimalused.
4) Taimekaitsevahendi pakend ja märgistus.
5) Taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ning taimekaitsevahendi jääkide käitlemine.
6) Ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest tulenevad riskid ning meetodid sellise toote tuvastamiseks.
7) Integreeritud taimekaitse põhimõtted.
8) Ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased meetmed nende riskide vähendamiseks.

2. Taimekaitseseadmed
1) taimekaitseseadmete tüübid ja taimekaitseseadmete kasutamise võtted
2) taimekaitseseadmete ettevalmistamine tööks ning taimekaitseseadmete toimimise kontroll, sealhulgas nende reguleerimine;
3) taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine
4) Taimekaitseseadme tehniline kontroll.
5) Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel.

3. Tööohutus
1) taimekaitsevahendi mürgistuse sümptomid ja esmaabivõtted;
2) isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine;
3) Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded.

EKSAM
Praktiliste tööde edukas teostamine ja testi sooritamine.

Koolitusel osalenule ja edukalt eksami sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus koolitusel osalemise kohta, mille alusel väljastab Põllumajandus- ja toiduameti inspektor vastava sihtgrupi taimekaitsetöötaja tunnistuse.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Info tel: 796 1549; 5346 1209 või eda.gross@aianduskool.ee

Eelregistreerimine lõpetatakse kohtade täitumisel või 5 tööpäeva enne kursuse algust.

Koolitusjuht: Eda Gross, eda.gross@aianduskool.ee; tel. 796 1549; 5346 1209

Registreerimine lõppenud