Suvelilled-seemnest peenrani 28.05.2015

SUVELILLED- SEEMNEST PEENRANI
Toimumise aeg: 28.mai ja 05.juuni 2015
Toimumise koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina 64505
Maht: 16 tundi
Põhiõpetaja: Katrin Uurman
Hind: 55€

Käsitletavad teemad:
• suvelillede olemus ja klassifikatsioon
• suvelillede nõuded kasvukohale
• enamkasutatud suvelillede liigid, nende omadused ja nõuded kasvukohale
• suvelillede peenarde, taimekastide ja amplite planeerimine
• suvelillede paljundamine
• suvelillede peenarde, taimekastide ja amplite rajamine ja hooldamine
• õpimappide ettekanded ja arutelu

Kursuse läbinu:
• kirjeldab suvelillede olemust,
• tunneb haljastuses enamkasutatud suvelillede liike, kirjeldab nende omadusi ja nõudeid kasvukohale,
• valib suvelilli erinevatesse kasvukohtadesse taimede nõuetest lähtuvalt,
• planeerib suvelillede peenraid, taimekaste ja ampleid,
• paljundab suvelilli,
• valmistab ette suvelillede kasvukoha ja istutab taimed,
• hooldab suvelilli kasvu ajal.