Sisseastumisvestlused

2. juulil 2019- statsionaarse õppe kõik erialad kell 9.00-14.00;

3. juulil 2019- mittestatsionaarse õppe aedniku, maastikuehitaja, floristi ja keskkonnakaitse erialad kas kell 10.00, 11.00, 13.00 või 14.00. Tekstiilkäsitöö eriala vestlused lepitakse eelnevalt kokku.

Tere tulemast Räpina Aianduskooli!