Sisseastujale: KKK ehk korduma kippuvad küsimused

1. Õppimine Räpina Aianduskoolis on TASUTA – kõigile, sõltumata eelnevast haridustasemest, vanusest või valitavast õppevormist (päevane, sessioon). (Eelnev ei käi täienduskoolituse kursuste kohta.) Veelgi enam – pooltele õppuritest makstakse stipendiumi (sõltuvalt õpitulemustest). Ka see käib nii päevase kui sessioonõppe kohta.

Kulude pool: Kõik päevaõppes õppijad saavad tasuta lõunasöögi. Koht ühiselamus päevaõppes õppijale 20.- eurot kuus.  Sessioonõppijatele on ühe öö hind 6-8 eurot (sõltuvalt valitavatest tingimustest). Lähem info õpilaskodude kohta:  https://www.aianduskool.ee/opilaskodud

2. Mida saab õppida pärast 9. klassi lõpetamist? Aiandust, maastikuehitust, floristikat ja tekstiilitööd. Põhikooli lõpetanud omandavad Räpinas ka keskhariduse ning võivad soovi korral edasi õppida Maaülikooli jätkuerialadel ilma riigieksameid sooritamata. Muidugi võib ka riigieksameid teha 🙂

3. Mida saab õppida päevases, mida sessioonõppes? Kõiki erialasid – aiandus, maastikuehitus, floristika, keskkonnakaitse, tekstiilitöö – on võimalik õppida nii päevases kui sessioonõppe vormis. 

4. Sessioonõppes õppima asumiseks on vajalik eelnev keskhariduse olemasolu. Kõrgharidus pole takistuseks – kõrghariduseni ju ilma keskharidust omandamata ei jõua 🙂

5. Mida kujutab endast sessioon- ehk kaugõpe? Sessioone on õppeaastas 6, iga kord nädal aega. Kuna läbitakse samasugune õppekava nagu päevases õppes, siis on selle koolinädala päevad üsna pikad ning päevase õppega võrreldes suurem rõhk iseseisval tööl.

6. Mida tähendab variant “Räpina + Tallinn”? See on vastutulek Põhja-Eestist pärit sessioonõppijatele, kus teooriasessioonid toimuvad Tallinnas (6 sessioonist on 2 sessiooni Tallinnas). Praktilisteks töödeks tullakse Räpinasse, sest Räpinas on ju Baltimaade moodsaim õppekasvuhoone 🙂 ! See variant võimaldab paljudel lihtsamalt ühitada õppimist töö- ja pere-eluga, samas on inimesed väga erinevad – mõnele sobib just võimalus kogu argielu nädalaks ajaks unustada ning Räpina kaunis keskkonnas õppimisele pühenduda.  Milliste erialade kohta Räpina + Tallinn variant käib? Aianduse (õppeaeg 2 aastat) ja maastikuehituse (õppeaeg 2,5 aastat) kohta. Kuid võimalik on valida ka aianduse 1-aastane õppekava, mille lõpuks omandatakse abiaedniku kutse.

7. Mida kujutavad endast vestlusvoor (päevaõppesse astumisel) ja test (sessioonõppesse astumisel)? Vestlusvooru eesmärk on eelkõige sisseastujale eriala ja õpingute kohta informatsiooni anda – et ta saaks oma valikus kindlustunnet – või ka vastupidi, saaks õigel ajal aru, et see pole tema rida. Sessioonõppe test on väga üldiste eriala puudutavate küsimustega. Näiteks võiks aianduse erialale astuja ikka mõne õunasordi osata nimetada või välja rehkendada, mitu pakki muruseemet tal tuleks osta, kui tema muruplats on nii ja nii suur ning paki peal nii- ja niisugune info 🙂