Sessioonõpe (kaugõpe)

Aiandus   2 aastat
Maastikuehitus   2,5 aastat
Keskkonnakaitse   2 aastat
Tekstiilitöö    2 aastat
Floristika   2 aastat