SCETCHUP TAVAKASUTAJALE L27.okt.2012 H: 45€

Arvutiprogramm 3D aiaplaanide jm. joonestamiseks

SketchUp on nii professionaalidele kui vabavarana igapäevasele tavakasutajatele suunatud võrdlemisi lihtne visualiseerimistarkvara. Programm võimaldab lihtsatest vormidest (ideest, visandist, joonisest) modelleerida kolmemõõtmelisi mahtusid ja on seega hea abivahend erialaspetsialistile (arhitektile, insenerile jne) vaatejooniste konstrueerimise alusena ning tavakasutajale oma ruumiliste ideede läbiproovimiseks. Mahtusid saab töö käigus muuta ja nihutada ja selle abil ideid kolmemõõtmeliselt läbi proovida.
Programmi lihtsus seab samas talle ka mitmeid piiranguid. Tarkvara on vahetevahel kapriisne ja tõrgub, lisaks on temast vaid mööndustega abi taimse materjali kujutamisel.

Teemad:

  • 3D visualiseerimise eesmärgid ja võimalused.
  • SketchUp programmi võimalused ja piirangud. Töölaua seadistamine, peamised töövahendid.
  • Lihtne joonestamine; lahenduste iseseisev leidmine keerukamate ülesannete lahendamiseks.
  • Staatiline pilt või video?
  • Eksporditud failide järeltöötlus ja sidumine teiste programmidega. Pildi kasutamine igapäevatöös levinud dokumentides.

Kursuse käigus tehakse grupiga näidisülesandeid, praktilise lõpuharjutuse pakuvad läbiviijad omalt poolt, aga osalejad võivad kaasa võtta enda ülesande, mis lahendamist vajab (kasvuhoone, kasvulava, puukuur, õuelahendus, sisekujundus vms).

Õppejõud: Anna-Liisa Unt
Koht:           Räpina,Pargi 32, Räpina Aianduskool
Maht:           16 tundi
Kestus:      2 õppepäeva
Hind:          45€
Aeg:   27. okt, 03.nov 2012