Rododendronid haljastuses ja koduaias

 

Koht: Räpina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina
Aeg: 31.05. – 01-06.2023 algusega kell 9.00
Maht: 16 ak tundi
Koolitaja: Urmas Roht

Sihtgrupp: Aianduse ja haljastuse valdkonna väikeettevõtjad, aednikud,  koduaia kujundajad.
Koolitamise alustamise nõuded:

Algteadmised roht- ja puittaimedest

Hind: 120€

Koolitusjuht: Eda Gross, tel. 7961 549; 5346 1209
Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.
NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega.

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo tel: 796 1549; 5346 1209 või koolitus@aianduskool.ee Grupi mittetäitumisel jätab Räpina Aianduskool endale õiguse kursuse alguse edasi lükkamiseks.

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Elukoha aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post *
Põhjendus ja lisainfo
Maksja andmed
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga. *

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm.