Rododendronid haljastuses ja koduaias

Koht: pina Aianduskool, Aianduse 6, Räpina                                                                 
Aeg: 31.05. – 01.06.2023  algusega kell 10.00
Maht: 16 ak tundi
Koolitaja: Urmas Roht, dendroloog, Räpina Aianduskooli õppemajandi juht.

Lõpetanud 1982.aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia metsamajandusinsenerina. Töötanud erinevates asutustes, kus tema töö on olnud seotud nii metsanduse, looduskaitse, aianduse ja kui ka õppetegevusega Maaülikoolis ja Räpina Aianduskoolis. Aastatel 2013 – 2016 Räpina Aianduskooli õpetaja ja aianduse eriala juhtõpetaja. U.Roht on paljude raamatute autor (näit. Lehtpuud I ja II; 90 magnooliat; 90 kodumaist puittaime; 90 rododendronit; 90 tähtsamat okaspuud; 90 tavalisemat võõrpuittaime; 90 sirelit; 90 vahtrat), mitme raamatu kaasautor (nt. Maalehe õunaraamat; Imelised puud ja põõsad; Räägin sulle loodusest)

Sihtrühm:

Aianduse ja haljastuse valdkonna väikeettevõtjad, aednikud (s.h.vallaaednikud), avalike haljasalade kujundajad, koduaia kujundajad.

Koolituse alustamise nõuded:

Algteadmised roht- ja puittaimedest.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  1. Õppija orienteerub rodoperekonna süstemaatikas.
  2. Õppija tunneb peamisi rodoperekonna kasvatamise nõudeid.
  3. Õppijal on teadmised rodopeenarde rajamisest ja rodode põhivajadustest.
  4. Õppija orienteerub peamistes rodohaigustes ja teab, kuidas ühe või teise haiguse või kahjustaja puhul käituda.

Osalustasu: 120€

Koolitusjuht: Eda Gross, tel.: 796 1549, 5346 1209, eda.gross@aianduskool.ee 

Lisateave: Majutuse võimalus lisatasu eest kooli õpilaskodus, Nooruse 1, Räpina, kui on vabu kohti. Majutuskoha broneerib soovija ise tel.; 5333 3554, tööpäevadel: E-N kell 9.00 – 19.00 ja R kell 8.00 – 17.00. Broneerimisel öelda kursuse nimetus, millel osalete.

Räpina Aianduskool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse Õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega,

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 3 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel. Lisainfo koolitusjuhilt. Grupi mittetäitumisel on Räpina Aianduskoolil õigus kursuse algust edasi lükata või mõjuval põhjusel kursus ära jätta.
Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Kursusehuviliste nimekirja lisamise alus on korrektselt täidetud registreerimisvorm. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.

Õppegrupis vabu kohti veel: 12

 

Kursusele registreerumise vorm

Osaleja ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
E-mail *
Telefon *
Elukoha aadress *
Tööga hõivatus
Kõrgeim omandatud hariduse tase
Olen tutvunud täienduskoolituse õppekorralduse ja kursuse õppekavaga *
Lisainfo koolitajale
Arve saaja andmed, kui maksja pole koolitusel osaleja