Maitsetaimekultuuride kasvatamise ja säilitamise tehnoloogiad (Tallinnas) 12.nov. 2014

MAITSETAIMEKULTUURIDE KASVATAMISE JA SÄILITAMISE TEHNOLOOGIAD (RKT, tasuta)

Koht: Tallinna Teeninduskool, Majaka 2, Tallinn; Räpina Aianduskool,Pargi 32, Räpina
Aeg: 12.nov.- 01.dets.2014 UUS AEG!
Koolituspäevad:
I – K12.11. kell 9.00-18.00 Räpinas
II – N13.11. kell 8.00-17.00 Räpinas

III – E 17.nov. kell 9.00 – 16.15 Tallinnas

IV -E  24.nov. kell 9.00 – 16.15 Tallinnas

V – E 01.dets. kell 9.00 – 16.15 Tallinnas

Maht: 40 tundi
Hind: tasuta, rahastab Eesti riik ja Euroopa Liit

Sihtrühm:
Sihtgrupiks on aiandusega tegelevate ettevõtete (s.h. väikeettevõtluses) madalama haridustasemega töötajad, kes vajavad täienduskoolitust või kelle töölesaamise takistuseks on vastava kvalifikatsiooni puudumine.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
· Nimetab ja kirjeldab erinevate maitsetaimekultuuride kasvatamistehnoloogiaid
· Tunneb enamlevinud maitsetaimede seemneid
· Nimetab ja kirjeldab maitsetaimede säilitamise ning kasutamise üldisi põhimõtteid
· Nimetab ja kasutab õigeid tehnoloogilisi võtteid maitsetaimede kasvatamisel ja säilitamisel
· Külvab, pikeerib, potistab erinevaid maitsetaimekultuure

Õppe sisu:
1. auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides
* Enamlevinud maitsetaimekultuuride botaaniline ja bioloogiline iseloomustus – 4 h
* Maitsetaimekultuuride kasvatamistehnoloogiad (s.h. ettekasvatamine) 8 h
* Maitsetaimekultuuride töötlemise võimalused ja säilitamine
(kuivatamine, külmutamine, värskelt säilitamine) 8 h

2. Praktilise töö kirjeldus:
– kasvuturba ja kasvusubstraatide ettevalmistamine sh niisutamine 2 h
– kassettide ja pottide täitmine 2 h
– seemnete külv 6 h
– taimede pikeerimine 4 h
– taimede potistamine (käsitsi, masinaga) – erinevad kultuurid 6 h

Nõuded õppe lõpetamiseks:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 85% õppetegevuse kontakttunnis ning arvestuse läbimine

Lisainfo:

Räpinas ööbimisvõimalus kaasaegses õpilaskodus. Ööbimine õpilastele soodushinnaga a’ 6€. Ööbimine broneerida tel. 5333 3554
Ava link:
Maitsetaimekultuuride kasvatamise ja säilitamise tehnoloogiad