Õudne õhtu õdusaks!

Screen Shot 2013-10-29 at 12.25.39 PM

Suur tänu kõigile laternalõikujatele, suur tänu külalistele! Lähemalt laternapeost järgmises (novembrikuises) kooli lehes!

*   *   *

Kõrvitsasaak on liiga hea – isegi loomaaia loomadel on villand… Neljapäeval, 31. oktoobril kl 18 süütame kõrvitsalaternad.

Kõik kõrvitsale!