Koolitus praktikajuhendajatele: “Õppija arengut toetav praktika”

Räpina Aianduskool korraldab KOOLITUSE PRAKTIKAJUHENDAJATELE: “Õppija arengut toetav praktika”.

Koht ja aeg: Pikk 7-10, TALLINN  Koolituspäevad on 18.11. ja 02.12.2021
Koolituse maht: 26 ak tundi (16 kontakttundi = 2 koolituspäeva + iseseisev töö).
Koolitajaks on MTÜ Hooling koolitaja Ilona Sillak.

Sihtrühm: Räpina Aianduskooli tööandjate poolsed praktikajuhendajad.

Koolituse läbinu:
 teab praktika korralduse põhimõtteid ning oskab kavandada praktika protsessi;
 teab õppija arengut toetavaid praktika juhendamise meetodeid ja arengut toetava tagasiside andmise põhimõtteid;
 omab teadmisi aktiivsest suhtlemisest ja suhtlemistõketest;
 teadvustab meeskonnatöö olulisust;
 väärtustab eneseanalüüsi kui enesearengu alust praktika juhendajana.

1. õppepäev
10.00 – 12.15 Praktika korraldus ja põhimõtted
12.15 – 13:00 lõuna
13:00 – 14:30 Praktika kavandamine koostöös praktikandiga
14.30 – 14.45 paus
14.45 – 16.15 Praktikajuhendaja eneseanalüüs

2. õppepäev
10.00 – 12.15 Suhtlemisoskused ja arengut toetav tagasiside
12.15 – 13:00 lõuna
13:00 – 14:30 Meeskonnatöö olulisus praktika protsessis
14.30 – 14.45 paus
14.45 – 16.15 Praktika juhendamisel olulised oskused

Kursuse lõpetajale väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus või tõend.

Koolitus on osalejale tasuta!   Rahastaja on Räpina Aianduskool.

Lisainfo: Kadi Koosapoeg, Räpina Aianduskooli praktikakorraldaja
kadi.koosapoeg@aianduskool.ee, tel 5333 4820

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. 

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

Registreerumisvormi edastamine ei garanteeri kohta õppegrupis. Õppegrupi moodustamisel eelistab komisjon sihtgruppi kuulujaid.

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
Töökoht ja amet *
Osaleja telefon *
E-mail *
Lisainfo koolitajale