Koolitus praktikajuhendajatele: “Õppija arengut toetav praktika”

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Räpina Aianduskool korraldab KOOLITUSE PRAKTIKAJUHENDAJATELE: “Õppija arengut toetav praktika”.

Koolituse maht on 26 tundi.

Koolitused toimuvad:
Tartus, Lille 10, Tartu Loodusmaja – 15. okt. ja 5. nov. 2019;
Tallinnas,
Narva mnt 25, Tartu Ülikooli Terra maja – 17. okt. ja 12. nov. 2019

Koolitaja on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi külalislektor Ilona Sillak.

Sihtrühm: Räpina Aianduskooli tööandjate poolsed praktikajuhendajad.

Koolituse läbinu:
 teab praktika korralduse põhimõtteid ning oskab kavandada praktika protsessi;
 teab õppija arengut toetavaid praktika juhendamise meetodeid ja arengut toetava tagasiside andmise põhimõtteid;
 omab teadmisi aktiivsest suhtlemisest ja suhtlemistõketest;
 teadvustab meeskonnatöö olulisust;
 väärtustab eneseanalüüsi kui enesearengu alust praktika juhendajana.

1. õppepäev
10.00 – 12.15 Praktika korraldus ja põhimõtted
12.15 – 13:00 lõuna
13:00 – 14:30 Praktika kavandamine koostöös praktikandiga
14.30 – 14.45 paus
14.45 – 16.15 Praktikajuhendaja eneseanalüüs

2. õppepäev
10.00 – 12.15 Suhtlemisoskused ja arengut toetav tagasiside
12.15 – 13:00 lõuna
13:00 – 14:30 Meeskonnatöö olulisus praktika protsessis
14.30 – 14.45 paus
14.45 – 16.15 Praktika juhendamisel olulised oskused

Kursuse lõpetajale väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus või tõend.

Koolitus on osalejale tasuta!  Koolitused toimuvad projekti „Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel“ raames. Projekti rahastaja on Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Riik.

Lisainfo: Kadi Koosapoeg, Räpina Aianduskooli praktikakorraldaja
kadi.koosapoeg@aianduskool.ee, tel 5333 4820

Kursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. 

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

NB! Alloleva registreerimisvormi täitmise ja edastamisega kinnitate, et olete tutvunud kursuse õppekava ja täienduskoolituse õppekorraldusega https://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus/taiend-oppekorraldus/ 

NB! Registreerudes märkige palun kindlasti “Koht” lahtrisse kummas grupis soovite osaleda (Tartu või Tallinn).

Kursusele registreerumise vorm

Andmed koolitusel osaleja kohta:


Nimi *
Isikukood *
Aadress *
Töökoht ja amet *
Haridustase *
Telefon *
E-post *
Aeg:
Koht *
Põhjendus ja lisainfo