Õppija arengut toetav praktika

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Räpina Aianduskool korraldab KOOLITUSE PRAKTIKAJUHENDAJATELE: “Õppija arengut toetav praktika”.

Koolituse maht on 26 tundi.
Koolitused toimuvad:

Tartus  4. aprill ja 17. aprill 2018

Räpinas  13. november 2017 ja 22. jaanuar 2018

Tallinnas  17. jaanuar ja 14. veebruar 2018

Tartus  24. jaanuar ja 05. veebruar 2018

Koolitaja on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi külalislektor Ilona Sillak.

Sihtrühm: Räpina Aianduskooli tööandjate poolsed praktikajuhendajad.

Koolituse läbinu:
 teab praktika korralduse põhimõtteid ning oskab kavandada praktika protsessi;
 teab õppija arengut toetavaid praktika juhendamise meetodeid ja arengut toetava tagasiside andmise põhimõtteid;
 omab teadmisi aktiivsest suhtlemisest ja suhtlemistõketest;
 teadvustab meeskonnatöö olulisust;
 väärtustab eneseanalüüsi kui enesearengu alust praktika juhendajana.

1. õppepäev
10.00 – 12.15 Praktika korraldus ja põhimõtted
12.15 – 13:00 lõuna
13:00 – 14:30 Praktika kavandamine koostöös praktikandiga
14.30 – 14.45 paus
14.45 – 16.15 Praktikajuhendaja eneseanalüüs

2. õppepäev
10.00 – 12.15 Suhtlemisoskused ja arengut toetav tagasiside
12.15 – 13:00 lõuna
13:00 – 14:30 Meeskonnatöö olulisus praktika protsessis
14.30 – 14.45 paus
14.45 – 16.15 Praktika juhendamisel olulised oskused

Kursuse lõpetajale väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus või tõend.

Koolitus on osalejale tasuta!  Koolitused toimuvad projekti „Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel“ raames. Projekti rahastaja on Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Riik.

Õppekava

Lisainfo: Kadi Koosapoeg, Räpina Aianduskooli praktikakorraldaja
kadi.koosapoeg@aianduskool.ee, tel 5333 4820