Õppetöö algus 2015/16 õppeaastal

Õppetöö algab statsionaarses õppes vastavalt õppetöö graafikule:
*  2.- 4. kursuste õpilastele esmaspäeval, 24. augustil 2015
* 1. kursuste õpilastele teisipäeval, 1. septembril 2015

Õppeaasta avaaktus statsionaarses õppes toimub teisipäeval, 1. septembril 2015.

Õppetöö algab mittestatsionaarses õppes vastavalt õppetöö graafikule:
*  2.- 3. kursuste õpilastele alates 24. augustist 2015 vastavalt saadud teatele.
* 1. kursuse õpilastele saadetakse õppetöögraafik ja vastuvõtu info septembri alguses elektrooniliselt.